סיקוונס הוא רצף של סצנות שמהוות רכיב בעלילה, וקושרות בין נקודת מפנה אחת לבאה אחריה. כדי להקל עלינו לתכנן או לעקוב אחרי עלילת התסריט, נהוג לתת שם לכל סיקוונס. 

ניתן לעקוב אחרי העלילה גם דרך התקציר של כל סצנה, אך סצנה היא רכיב קטן מדי בעלילה, וכאשר מחלקים את התסריט לסיקוונסים מקבלים מבט על ציר העלילה ועל נקודות המפנה שלה.

לדוגמא:  

סיקוונס 1 : אקספוזיציה יואב בעבודה ובדרך הביתה

1. פנים. משרד דפנה – יום. יואב מפלרטט עם אלינור עמיתתו, אך היא רומזת לו שיפסיק.

2. פנים. משרד יואב – יום. יואב מכניס דברים לתיקו.

3. פנים. חניון – יום. יואב טורק את הדלת בכעס ומתניע את המכונית.

4. חוץ. חנות תכשיטים – יום. יואב מחפש תכשיט מסוים, נכנס לחנות אך מייד יוצא.

סיקוונס 2: ויכוח ואווירה קשה בבית

5. פנים. בית יואב ודפנה, סלון – לילה. דפנה ויואב מתווכחים האם לצאת לחופשה ולהשאיר את הילדים אצל ההורים של יואב. הילד מקשיב בחדר הסמוך.

6. פנים. בית יואב ודפנה, חדר הילד- לילה. יואב מרגיש שהילד מקשיב וקם אליו. מציע סיפור הילד לא רוצה.

7. פנים. בית יואב ודפנה, חדר שינה – לילה. יואב מתפשט ומתכוון להכנס למקלחת, דפנה מאשימה שהוא לא רוצה את החופשה.

8. פנים. בית יואב ודפנה, מקלחת – לילה. יואב מתקלח ומתקשה לעצור את דמעותיו.


ניתן לראות ולערוך סיקוונסים בחלונית הצד 'סצנות וסיקוונסים' בתצוגת מבנה ( ראו מדריך ) או לראות סיקוונס ספציפי בודד ב'הוספת סצנה' או ב'עריכת סצנה' ( ראו מדריך ) או לראות את כולם בדו"חות ( ראו מדריך ).