במקרה שבו אנו מקבלים בפתיחת תסריט את ההודעה "המסמך X גרם לשגיאה חמורה בפעם האחרונה שנפתח", נפעל לפי ההנחיות:

(1)  אם לאחר אישור ההודעות התסריט מצליח להיפתח, נשמור אותו בשם חדש, נסגור את Word, ונפתח את העותק שיצרנו. אם הודעת השגיאה לא חוזרת, נוכל להמשיך לעבוד עליו כרגיל.

(2)  במידה ופתרון 1 לא פתר את הבעיה, נעבור לפתרון שבנושא עזרה: הפעלת תוספת DlgInternational מפריטים שאינם זמינים

במצב שבו שני הפתרונות אינם מצליחים, פנו לתמיכת דיאלוג.