מדריך זה מסביר מהם מסמכי טריטמנט וסינופסיס וכיצד נעבוד איתם ב'דיאלוג':

טריטמנט
הינו מסמך המספר את סיפור העלילה של התסריט, ללא דיאלוגים.
ישנן כמה אפשרויות לכתוב טריטמנט, למשל כסיפור המסופר ברצף ובפירוט רב. הדרך המקובלת היא לפרט את הסצנות ולכתוב מה מתרחש בכל סצנה. כלומר, פורמט תסריט ללא הדיאלוגים אלא עם כותרות סצנה ופסקאות פעולה (Action) בלבד.
בעבודה רגילה ב'דיאלוג', בסיום כל סצנת פעולה (Action), 'דיאלוג' עוברת אוטומטית למצב כתיבה בסגנון דמות (Character), מה שלא רצוי כשכותבים טריטמנט.
.

במקרה כזה, נוכל לשנות את רצף התחלפות הסגנונות. ניגש לסרגל דיאלוג > לחצן "הגדרת סגנונות". בחלונית שתיפתח נסמן את תיבת הסימון 'מצב טריטמנט ללא דיאלוגים. אל תעבור לסגנון דמות אחרי פעולה'.
.

אם בשלב מאוחר יותר, נרצה על בסיס אותו מסמך טריטמנט לעבור לכתיבת התסריט, ננקה את תיבת הסימון הזו.


סינופסיס
הוא מסמך קצר יותר, סוג של הצהרת כוונות ותיאור של התסריט בקווים כלליים. סינופסיס נכתב בפורמט של מסמך רגיל ואין צורך להשתמש ב'דיאלוג' לצורך כתיבתו. אם מסיבה כלשהי אתם בכל זאת רוצים לכתוב אותו על מסמך שיהיה בעתיד התסריט, השתמשו גם כאן בתיבת הסימון של 'מצב טריטמנט'.