<< חזרה למדריך 'איתור וסימון כותרות סצנה'

בתחילת כל אחת משלוש רמות ההמרה 'דיאלוג' תבטל את מצב "מעקב אחר שינויים", אם פעיל במסמך. 

בסיום ההמרה יחזור "מעקב אחרי שינויים". 

הפעולה אינה משפיעה על סימוני שינויים שקיימים במסמך, אלה ישארו, למעט סימונים בכותרות סצנה – סימונים אלה לא יופיעו לאחר החלפת הכותרת לכותרת דיאלוג.  


<< חזרה למדריך 'איתור וסימון כותרות סצנה'