הודעה זו מתקבלת כאשר המסמך הנוכחי המוצג ב-Word הוא מסמך Word רגיל. כלומר, לא נוצר כ'תסריט דיאלוג' או עבר המרה לדיאלוג.

יתכן שתפתחו מסמך שאתם זוכרים בוודאות שכתבתם אותו ב'דיאלוג' ולמרות זאת ההודעה מופיעה. מדובר במסמך שכנראה העתקתם והדבקתם ממסמך דיאלוג או מסמך שעבר עריכה במחשב שלא מותקנת בו 'דיאלוג' ולכן איבד את המאפיינים של 'תסריט דיאלוג'.

הפתרון: במקרה כזה יש לבצע המרה לדיאלוג.

ראו גם: הסבר מורחב בנושא מהו תסריט 'דיאלוג'