'דיאלוג' מאפשרת הצגת הסצנות וניווט אליהן באמצעות שתי חלוניות שונות:

(1) חלונית הצד "סצנות וסיקוונסים" – חלונית המאפשרת הצגה ועריכה של מאפייני מבנה תסריט (תקציר סצנה, סיקוונסים, עלילות). הגישה אליה מסרגל דיאלוג > לחצן 'סצנות וסיקוונסים' ( מידע נוסף במדריך החלונית ).
.

(2) חלונית הצד "מפת תסריט" – הגישה אליה מסרגל דיאלוג, לחצן "העברת סצנות" > 'מפת תסריט לעריכה' ( מידע נוסף במדריך החלונית ).


כל אחת מחלוניות הסצנות מציגה כותרות שהוכנסו באמצעות פקודות דיאלוג 'הוספת כותרת סצנה' או 'הוספה מהירה' (או "המרה לדיאלוג" > 'איתור וסימון כותרת סצנה'). 

•  חלונית "סצנות וסיקוונסים" מציגה כותרות שהוכנסו באמצעות 'דיאלוג' בלי קשר לסגנון העיצוב של הפסקה. כאשר נלחץ על כותרת כזו במסמך נבחין במסגרת מלבנית שבתוכה הכותרת נמצאת. 

•  חלונית "מפת תסריט" מציגה פסקאות במסמך המוגדרות בסגנון עיצוב Scene Heading ('כותרת סצנה') אך לאו דווקא הוכנסו באמצעות 'דיאלוג'.


אם הכותרת בתסריט תקינות, כלומר הוכנסו באמצעות 'דיאלוג' והסגנון 'Scene Heading' נשמר אזי נקבל את אותה רשימה בשתי החלוניות. אפשר לפתוח את שתי החלוניות ולהשוות בינהן וכך לודא שכל הכותרת תקינות.

(כדי להציג במקביל את שתי חלוניות הסצנה, יש לפתוח את חלונית הצד "סצנות וסיקוונסים" – לעבור לתצוגת "מבנה" > לחצן 'ניהול' > "הצג מפת תסריט במקביל")


כך נפעל במצבים שונים של שיבושים ברשימת הסצנות:


חסרות סצנות בחלונית הצד "סצנות וסיקוונסים"
הסיבה: סצנות שלא הוכנסו באמצעות 'דיאלוג' או לא הומרו כראוי.
הפתרון: ניגש לסרגל דיאלוג > "המרה לדיאלוג" > 'איתור וסימון כותרת סצנה' – ונבצע המרה.


בחלונית הצד "סצנות וסיקוונסים" מופיעות פסקאות שאינן סצנות
הסיבה: בעת 'איתור וסימון כותרות סצנה', פסקאות אלה סומנו בטעות ככותרת.
הפתרון: ניגש ישירות לכל כותרת שגויה כזו, נלחץ עליה (נבחין במסגרת מלבנית שבתוכה הכותרת נמצאת), נלחץ על הלחצן הימני של העכבר ונבחר באפשרות 'הסר פקד תוכן'.


בחלונית הצד "מפת תסריט" חסרות סצנות
הסיבה: פסקאות שהן כותרת סצנה אינן מוגדרות בסגנון עיצוב Scene Heading.
הפתרון: ניגש לפסקה שבה נמצאת הכותרת שאינה מופיעה, נסמן אותה, ואז ניגש לסרגל 'בית' ומרשימת הסגנונות נלחץ על הריבוע של הסגנון Scene Heading.


בחלונית הצד "מפת תסריט" מופיעות פסקאות שאינן סצנות
הסיבה: פסקה רגילה הוגדרה בטעות בסגנון Scene Heading.
הפתרון: ניגש לפסקה הרלוונטית, נסמן אותה ואז ניגש לסרגל 'בית' ומרשימת הסגנונות נלחץ על הריבוע עם הסגנון הנכון או ניגש לסרגל 'דיאלוג' ונלחץ על הסגנון המתאים.