התנתקות מפרויקט


לעיתים אנו מעוניינים שפרויקט שהסתיים, או כזה שסיימנו לעבוד בו, לא יופיע יותר ב"פרויקטים מחוברים".  

'דיאלוג' מאפשרת לנו להתנתק מהפרויקט מהמחשב שלנו, כאשר אנשי צוות אחרים יכולים להמשיך לעבוד עליו, אם הוא עדיין פעיל, וכן תהיה אפשרות לחזור ולהתחבר אליו בעתיד.

כדי להסיר פרויקט מרשימת הפרויקטים, ניגש לסרגל "הפקה" > לחצן "פרויקט" > "פרויקטים מחוברים"

תיפתח החלונית הבאה:

נבחר מרשימת הפרויקטים שמימין את הפרויקט ממנו נרצה להתנתק, ונלחץ על לחצן "התנתקות".  

כעת נישאל האם אנחנו בטוחים, ואם נלחץ "כן" הפרויקט יוסר ונקבל על כך הודעה. 

חלונית "פרויקטים מחוברים" תיסגר, ובפעם הבאה שנפתח אותה הפרויקט שהסרנו לא יופיע.