סוגי המרת תסריט

"המרת תסריט" היא פעולה חד-פעמית שמבצעים על תסריט/ים שנכתבו ב-Word – אך לא באמצעות תוכנת התסריט של 'דיאלוג' – במטרה להפוך אותם לתסריטים בפורמט תקני ולהתאימם להמשך עבודה בתוכנת 'דיאלוג'. 

'דיאלוג' מציעה 3 רמות המרה:  רמה בסיסית בה מזוהות ומסומנות כל כותרות הסצנה שבתסריט (הסימון נדרש להפקת סיידים ודו"חות ב'דיאלוג').  בנוסף, ישנן שתי רמות מתקדמות יותר של המרה המבטיחות תסריט בפורמט תקני מלא, מבחינת מבנה הכותרות ועיצוב הפסקאות. 

  בהפקות המעוניינות בשימוש ב'דיאלוג' לסיידים בלבד – ניתן להסתפק ברמה 1
–  הפקות המעוניינות בתסריט/ים בעיצוב אחיד ותקני יבצעו את שלושת הרמות.

לאחר ההמרה, יש לדאוג שהמשך העבודה של כל האנשים העורכים את התסריטים יהיה על הגרסה שעברה המרה, כדי למנוע תקלות וצורך בהמרה חוזרת.

בכל אחת מרמות ההמרה, 'דיאלוג' ממירה ככל האפשר באופן אוטומטי, ועוצרת לשאול אותנו במקומות בהם סוג הפסקה בתסריט המקורי אינו ברור. הזמן שיש להשקיע בהמרה תלוי במצב תסריטי המקור – ככל שאלה אחידים יותר, או כוללים כבר סגנונות מובנים, כך ההמרה מהירה יותר.

מנסיוננו, חלק מעוזרי ועוזרות הבמאי, מבצעים את המרת התסריט במקביל לשלב הפירוק, ורואים בהמרה הזדמנות לשפר את הסדר והארגון בתסריט, גם מבחינת ארגון המידע (לוקיישנים, דמויות, מספור משנה וכו') וגם מבחינת אחידות העיצוב. 
  
שימו לב:  בתחילת כל רמה בהמרה, 'דיאלוג' תבטל את מצב "מעקב אחר שינויים", אם פעיל במסמך. בסיום ההמרה יחזור "מעקב אחרי שינויים". הפעולה אינה משפיעה על סימוני שינויים שקיימים במסמך, אלה ישארו, למעט סימונים בכותרות סצנה – סימונים אלה לא יופיעו לאחר החלפת הכותרת לכותרת דיאלוג.  


שלושת רמות ההמרה הן:


– את ההמרה נבצע על תסריט בודד, אך ברמת 'איתור וסימון כותרות' נוכל לחסוך זמן ולבצע גם על מספר פרקים או כל פרקי הסדרה ברצף (המרת סדרה). 

– אם נבצע את שלושת סוגי ההמרה נקבל תסריט בפורמט מלא של 'דיאלוג'. 

אם מסיבות שונות, כגון תקלה או חוסר זמן, אינכם יכולים לבצע ההמרה ברצף אחד, אפשר להמיר את התסריט בהמשכים – לעצור את ההמרה ולהמשיך מאוחר יותר


בחרו את רמת ההמרה עליה תרצו לקרוא: 

•  המרה רמה 1: המרה בסיסית – 'איתור וסימון כותרות סצנה' 

•  המרה רמה 1: המרה בסיסית – 'איתור וסימון כותרות סצנה' ברצף לתסריטי סדרה

• המרה רמה 2: פורמט תסריט

•  המרה רמה 3: 'סידור אלמנטים בכותרת (פנים. בית – יום)'