שגיאות P-008, P-012 וההודעות: 'no scene indication', 'no match between fields'

(*)

הסיבה לשגיאות אלה היא שיבוש בהגדרה של דוחות הייצוא של 'דיאלוג', הנמצאים במובי מג'יק.

לדוגמא, בתמונה שלהלן, בדו"ח MM1, ההגדרה Day Breaks מסומנת למרות שאינה אמורה להיות מסומנת. בשימוש רגיל אין סיבה שהיא תהיה מסומנת. במקרה זה, סומנה בטעות.
כדי לתקן, יש להסיר את הסימון – כמוסבר להלן – ולבצע ייבוא מחדש לדיאלוג.

כדי לבדוק ולשנות זאת, יש להיכנס לחלונית Print/View דרך תפריט File.

סימוני ההגדרות הם פר-דו"ח, ועשויים להשתנות מאחד לשני – ולכן יש לבדוק שהם נכונים בכל אחד מדו"חות ה-MM בהפקה:

•  בדוחות MM1,2,3,4,6 – נבדוק שרק Keep Records on One Page מסומן.

•  בדוח MM5 – צריכים להיות מסומנים:
Keep Records on One Page
וגם
Days Breaks

השינויים שנערוך אמורים להישמר, כדאי להפעיל מחדש את המובי ולבדוק שוב האם נקלטו.
וכאמור, לאחר תיקון ההגדרה יש לבצע ייבוא מחודש ממובי לדיאלוג.