שגיאה P-083: מיזוג אנכי בקולשיט

שגיאה P-083 מופיעה כאשר נעשו שינויים במבנה הטבלאות (שורות, עמודות) בקולשיט אורן מור אשר ממנו 'דיאלוג' מייבאת את הנתונים של יום הצילום. השגיאה אינה מאפשרת ל'דיאלוג' לקרוא את הנתונים הנדרשים ליצירת הסיידים.
הודעת השגיאה מתייחסת למיזוג אנכי של תאים בטבלה.


הפתרון: יש להפיק מחדש את הקולשיט מתוכנת אורן מור (מומלץ) או, אם אתם יודעים כיצד לתקן ולפצל את התאים שמוזגו, אפשר לעשות זאת ידנית (פחות מומלץ) – קחו בחשבון שצריך לשחזר במדויק את המידע שהיה בכל תא לפני המיזוג וקיים חשש לטעויות.

שימו לב: אם אתם רוצים לערוך שינויים רבים בקולשיטים הנשלחים לאנשי הצוות, הוציאו בנפרד גם קולשיטים "נקיים" לצורך הסיידים.