שגיאה P-107: הקבצים בתיקיית התסריטים אינם מזוהים כתסריטי דיאלוג

הסיבה: שגיאה P-107 מופיעה כש'דיאלוג' מצאה קבצים בתיקיית התסריטים, אך לא זיהתה אף אחד מהם כתסריט אחרי המרה או כתסריט שנוצר ב-'דיאלוג'.

תיקיית 'תסריטים' חייבת לכלול אך ורק מסמכים שהם תסריטים של 'דיאלוג'.

קיימות שלוש סיבות אפשריות:

(1)  הפרקים כתובים ב-Word ועדיין לא עברו המרה. הפתרון: יש להמיר את התסריטים (ראו מדריך המרה). שימו לב: יש להעביר את התסריטים לפני המרה לתיקייה נפרדת, ולהשאיר בתיקיית התסריטים רק תסריטים שהומרו.
בעת ההמרה תתבקשו לשמור התסריט בשם חדש ואז שמרו אותו בתיקיית התסריטים. 

(2)  פרקי הסדרה נכתבו ב'דיאלוג', אך שמות קבצי הפרקים לא כוללים את מספר הפרק בסוגריים מרובעים (לדוגמא: פרק [5]). הפתרון: שנו את שמות קבצי הפרקים בהתאם.

(3)  תיקיית התסריטים כוללת מסמכים שאינם תסריטים. יש להוציא אותם מהתיקייה.