שגיאה P-131: שורה X בטבלת שחקנים בקולשיט יום Y לא תקינה

השגיאה מופיעה כאשר בתוך טבלת השחקנים בקולשיט קיימת שורה שבה אין את מספר התאים הרגיל. זה קורה אם מיזגתם תאים בטבלה או חיברתם שתי טבלאות. למשל, אם חיברתם את טבלת 'שחקני משנה' לטבלת 'שחקנים' על-ידי מחיקת הרווח ביניהן, והפכתם אותן לטבלה אחת, כך שהכותרת של שחקני משנה היא "שורה" שנכללת בתוך טבלת שחקנים:

הפתרון:  יש להפריד שוב בין הטבלאות בקולשיט (אפשר על-ידי גזירת טבלת שחקני משנה והדבקתה בשורה ריקה).
– אפשרות נוספת היא להפיק מחדש קושליט "נקי".