הכנה לייבוא ראשון


בתחילת ההפקה נכין את מובי מג'יק לייבוא הראשון ל'דיאלוג' (3 שלבים): 

(לרשותכם גם סרטוני הדגמה

א. הוספת דו"חות דיאלוג למובי מג'יק לצורך ייצוא הנתונים

(1)  נקבל מתמיכת דיאלוג במייל 6 קבצי דו"חות: MM1, MM2, MM3, MM4, MM5, MM6 ונשמור אותם במיקום לבחירתנו (אפשר בתוך תיקיית ההפקה). 
(2)  במובי מג'יק: נפתח את הקובץ של ההפקה (סיומת msd), ניגש לתפריט Design > Report Layouts.
במסך שייפתח נלחץ על   Import 
ובחלונית שתופיע נבחר את 6 הדו"חות מתוך התיקייה בה שמרנו אותם. 

• שימו לב: אם ברשימת הדו"חות כבר מופיעים דו"חות MM1-MM6 – יש למחוק אותם לפני שלב Import, כיוון שהדו"חות מותאמים להפקה ספציפית והקיימים הם שארית מהפקה קודמת.
• שימו לב: הדו"חות המגיעים מתמיכת 'דיאלוג' כוללים רק את הקטגוריות שנמצאות בשימוש בהפקה שלכם (לדוגמא: אם אתם משתמשים בקטגוריית Set Dressing אבל אינכם משתמשים בקטגוריית Security, אז הייצוא ממובי מג'יק יכלול את Set Dressing ולא את Security). מנסיוננו, קטגוריות נקבעות על-ידי עוזר הבמאי עם תחילת ההפקה. יחד עם זאת, אם אתם ידוע לכם שתרצו להוסיף קטגוריות או כשאתם מחליטים להוסיף בהמשך, יש לבקש מתמיכת 'דיאלוג' עדכון דו"חות.

ב. בדיקה של מספור קטגוריות השחקנים

ניגש לתפריט Breakdown > Element Manager
שתי קטגוריות השחקנים הראשיות של מובי מג'יק הן Cast Members, Background Actors. יש לוודא שלכל השחקנים המופיעים בקטגוריות אלה יש מספר מזהה בעמודת Board ID (גם אם השחקנים לא בשימוש בימי הצילום, אין להשאיר שחקן ללא מספור).

אם בהפקה שלכם משתמשים בקטגוריות אחרות עבור שחקנים, עדכנו את תמיכת 'דיאלוג' לפני תחילת ההפקה ותקבלו הנחייה אילו מהקטגוריות עליכם למספר.

שימו לב: ניתן למספר אוטומטית במובי מג'יק את כל השחקנים על ידי לחיצה על לחצן המספור  Renumber Elements וקביעת המספר ההתחלתי.

כמו כן, אם ברצונכם למספר רק חלק מהשחקנים (כאשר חלק כבר ממוספרים) אתם יכולים, מבלי לפגוע במספור הקיים, לבחור את כל השחקנים שאותם אתם רוצים למספר ואז ללחוץ על לחצן המספור  (ניתן לרכז את כל השורות ללא מספור באמצעות מיון של העמודה Board ID).

ג. עדכון שם הבורד הפעיל ב-Description 

'דיאלוג' מייבאת נתונים מתוך הבורד (Board) הפעיל בלבד – אותו בורד אשר נמצא בשימוש במובי מג'יק בעת הייבוא (מסומן Active), ויש להגדיר אותו לצורך ייבוא:
(1)  ניגש לתפריט Schedule > Stripboard Manager במובי מג'יק ובחלונית שתיפתח (ראו תמונה)  >  לחיצה כפולה על השורה של הבורד הפעיל.

(2)  תיפתח חלונית נוספת (Edit Stripboard) ובה נשכפל את שם ה-Board משדה Name לשדה Description. נאשר את הפעולה (OK) (ראו תמונה).

שימו לב: אם בהפקה שלכם משתמשים במספר בורדים (כמו בדוגמא שבתמונה), קחו בחשבון שדיאלוג מייבאת נתונים מתוך הבורד הפעיל בלבד (למשל בדוגמא שלהלן הבורד הפעיל הוא 'בורד 38 ימים' אך קיימים עוד שני בורדים). יש לחזור על הפעולה בכל בורד שהופך לפעיל. 
– במיוחד יש לשים לב שכאשר משכפלים (Duplicate) בורד, השם של הבורד החדש הוא שונה אך ה-Description נותר כמו בבורד המקורי – ויש לעדכן אותו בהתאמה לשם הבורד החדש! 

ייבוא הדו"חות, בדיקת המספור ועדכון שם הבורד הפעיל – כל אלה פעולות שיש לבצע פעם אחת בתחילת ההפקה (למעט אם נוסף בורד חדש, ואז יש לעדכן את ה-Description של הבורד החדש).

השלבים הבאים:
(1)  הוספת מידע באמצעות באנרים – ראו מדריך
(2)  ייבוא שוטף של נתוני מובי מג'יק – ראו מדריך

לפניכם סרטון המדגים את ההכנה לייבוא ראשון: