כללי מספור סצנות במובי מגי'ק

(1) רצף מספרים ותווים שאינם מספר

מספר סצנה חייב להתחיל במספר, אך יכול לכלול תווים אחרים שאינם מספרים (אותיות או סימנים כמו מקף. להלן נקרא להם 'תו כללי') וזאת במגבלות מסוימות. לדוגמא:
•  מספר (101)
•  מספר ותו כללי  (101A)
•  מספר, תו כללי ומספר (101pt1, 101pt-1)

בשילוב המספרים והתווים במספר הסצנה, ניתן לבצע מעבר בין רצף מספרים לרצף תווים כלליים רק פעמיים. זהו מספר המעברים/חילופים המקסימלי:
רצף מספרים – רצף תווים כלליים – רצף מספרים.
הוספת רצף תווים כלליים רביעי יגרור שגיאה ב'דיאלוג'.

למשל המספר הבא אינו תקין:  
455A1-5
זאת משום שהוא כולל רצף מספרים (455) לאחר מכן תו כללי (A) לאחר מכן מספר (1) ואז יש שוב תו כללי (-) ומספר (5).

(2) ללא רווחים

אין לכלול רווחים בתוך המספר.
לדוגמא:  1 455 (במקום 4551)

(3) צירוף סצנות

לצירוף סצנות יש להשתמש בפלוסים או פסיקים בלבד ללא רווחים. לדוגמא:
234+546A+4455
234,546A,4455

(רשימת סצנות עם רווחים.
לדוגמא:   234 546A 4455
תעבור ממובי מג'יק ל'דיאלוג' כך: 
234546A4455 ותגרום לשגיאה)

כמו כן, מפרידים אחרים כמו  /  אינם רלוונטיים.

(4) תווים חריגים

אין לכלול במספר סצנה תווים חריגים כמו נקודה, פסיק או כוכבית (*)

(5) תווים בעברית

ניתן להכניס תווים בעברית למספר הכותרת  (234א)
אבל בשילוב סצנות שכולל בתוכו אות בעברית תתקבל שגיאה. לדוגמא:
234א+547
יהפוך במעבר ממובי מג'יק ל'דיאלוג' ל:
547א+234
ויגרום לשגיאה.

יש לקחת זאת בחשבון אם יש לכם סצנות מצורפות.

(6) תווים בעברית ובאנגלית

אין לערבב סצנות עם עברית ואנגלית
לדוגמא: בסצנה א234A הסדר ישתבש במעבר ממובי מג'יק ל'דיאלוג'.