שגיאות P-088, P-013: לשחקן X לא נמצא מספר מזהה

      
לשגיאה זו שתי סיבות אפשרויות:

(1)  ב-99% מהמקרים הסיבה היא שלשחקן או לשחקן המשנה המפורט אין מספר מזהה בקטגוריה Cast Members או Background Actors (בהתאמה) [או בקטגוריות חלופיות לשחקנים שאתם בחרתם בתיאום עם 'דיאלוג']. חובה להגדיר מספר מזהה לכל שחקן (גם אם קיימים שחקנים שאינם בשימוש בסצנות) לצורך הייבוא ל'דיאלוג'.

אם תופיע הודעת שגיאה לגבי יותר משחקן אחד, יש למספר גם את האחרים.

שימו לב: בהפקות מסוימות משתמשים בקטגוריה אחרת במקום Background Actors (למשל Bits) בדקו מה הקטגוריה הרלוונטית להפקה שלכם.

הפתרון: ראו במדריך כיצד להגדיר מספר מזהה לשחקן – פרק "הכנה לייבוא ראשון" – סעיף ב'.

לאחר שתגדירו המספר יש לבצע ייצוא מחדש ממובי מג'יק.

(2)  סיבה נדירה: אם בדקתם ואתם משוכנעים שלשחקן יש מספר מזהה וכי לכל השחקנים (שחקנים ראשיים וגם שחקני משנה) יש מספרים מזהים והשגיאה עדיין מופיעה, יתכן ששם השחקן כולל תווים נסתרים הגורמים לשיבוש נדיר בדו"ח היצוא. כדי לתקן זאת

הפתרון: 
  
[א]  היכנסו למובי מג'יק – Breakdown > Element Manager.

[ב]  מיינו את רשימת השחקנים או שחקני המשנה לפי מספר מזהה. 

[ג]  בחרו את השחקן שהופיע בהודעה השגיאה, את השחקן שאחריו ולפניו.

[ד]  העתיקו את השמות והדביקו למסמך Word.  אם תבחינו בתווים מוזרים שלא הופיעו במסך המובי מג'יק (ראו בתמונה), סימן שמדובר בתקלה הנדירה:

במקרה כזה: מחקו את השם לגמרי והקלידו אותו מחדש.

[ה]  שמרו ובצעו ייצוא וייבוא מחודשים של הנתונים ממובי מג'יק.