עזרה והדרכה

חפשו / עברו לרשימת הנושאים למטה

  • מדריך דיאלוג - שאלות נפוצות והדרכה:
רקע כללי
  • בקרוב
הגדרת פרויקט
ייבוא ממובי מג'יק
ייבוא מאורן מור
קולשיטים, ריבועים וימי שחקן
המרת תסריט
סיידים
דו"חות אחרים
השימוש ב'דיאלוג תסריט' במסגרת הפקה
תקלות במובי מג'יק
שונות