שגיאה 2147467259: 'no such column' / 'no such table'

הודעה זו מתקבלת כאשר אין התאמה בין גרסת 'דיאלוג' לבין קובץ הנתונים של הפרויקט. 

פתרון: בסרגל 'הפקה' לחצו על 'פרויקט' > 'אפשרויות נוספות' ושם בחרו ב-'עדכן מבנה טבלאות נתונים'. בסיום הפעולה לחצו 'שמירה' וחזרו ל'דיאלוג'.