שגיאה Run-time error 6301: קובץ זה כבר פתוח בתצוגה מוגנת


שגיאה זו מתקבלת כאשר קולשיט או מסמך וואן ליינר פתוחים במצב 'תצוגה מוגנת' וזאת במקביל לכך ש'דיאלוג' מנסה להשתמש בהם.

מה זו 'תצוגה מוגנת'? מסמך Word שפתוח אך העריכה שלו חסומה מסיבות אבטחה ובחלק העליון במסך מופיע פס צהוב עם ההודעה "תצוגה מוגנת":

'דיאלוג' תציג שגיאה זו במקרים הבאים:
(1) ב'סיידים לפי ימי צילום', כאשר אתם בוחרים קולשיט הפתוח במקביל ב'תצוגה מוגנת'.
(2) בייבוא נתונים מתוך דו"ח וואן ליינר (סרגל 'הפקה' > 'פרויקט' > לחצן 'יבוא מוואן ליינר'), כאשר הוואן ליינר פתוח במקביל ב'תצוגה מוגנת'.

פתרון הבעיה: 
בחלונית הודעת השגיאה, לחצו על End ובהמשך ישנן 2 אפשרויות:
(1) לסגור את קובץ הוואן ליינר/קולשיט ולחזור לתחילת הייבוא או לחצן 'סיידים לפי ימי צילום' (בהתאמה).
(2) ללחוץ על לחצן "הפוך עריכה לזמינה" בפס הצהוב למעלה, ולחזור לתחילת הייבוא או לחצן 'סיידים לפי ימי צילום' (בהתאמה).