סרטונים: 3 שלבי הכנה לייבוא ראשון


באפשרותכם לצפות בסרטון נפרד לכל שלב או בסרטון המלא בתחתית העמוד:

שלב 1: הוספת דו"חות MM המותאמים של דיאלוג ל-Movie Magic

שלב 2: בדיקת מספור קטגוריות השחקנים ושחקי המשנה

שלב 3: עדכון שם הבורד הפעיל ב-Description

הסרטון המלא – הכנה לייבוא ראשון

מעבר למדריך ההסבר המלא על הכנה לייבוא ראשון