שגיאה P-104: סצנה לא קיימת no group match


הסיבה: בשל תקלה 'דיאלוג' נתקלה בסצנה חלופית שלא קיימת.

הפתרון: נלחץ על אחד מלחצני הסיידים בסרגל "הפקה", ניגש ללחצן "סצנות חלופיות שנבחרו", ובחלונית שתיפתח נלחץ על לחצן "נקה טבלת סצנות חלופיות".
כעת ניתן לחזור להוציא סיידים אך במידת הצורך נישאל שוב על חלופות לסצנות חסרות שכבר הגדרנו בעבר.