מחיקת דו"חות MM ישנים לפני הוספת הדו"חות המותאמים

לפני שנוסיף לקובץ המובי מג'יק את 6 הדו"חות המותאמים שקיבלנו במייל מ'דיאלוג', נבצע בדיקה מקדימה, כדי לוודא שקובץ המובי מג'יק אינו כולל כבר דו"חות MM ישנים. 

נעשה זאת כך:  ניגש לתפריט Design > Report Layouts במובי מג'יק. 

במסך שייפתח נעבור על רשימת הדו"חות הקיימים בקובץ ונחפש דו"חות שמתחילים באותיות MM. אם מצאנו דו"חות כאלה, מדובר בשאריות מהפקה ישנה שנותרו בעקבות שימוש חוזר בקובץ מובי מג'יק, ונצטרך למחוק אותם לפני הוספת דו"חות ה-MM החדשים:

יש לעמוד על כל אחד מהדו"חות הישנים וללחוץ על Delete Report Layout.

ניתן למחוק כמה דו"חות יחד בעזרת לחיצה על Shift במקלדת וסימון שלהם. 

ברגע שנסיים, נוסיף לקובץ את דו"חות MM המותאמים של ההפקה שקיבלנו מ'דיאלוג' – לפי ההוראות בפרק הכנה לייבוא ראשון.