מדריך: עיצוב ריבועים – באמצעות עריכת התבנית

דו"ח ריבועים מבוסס על תבנית ברירת-מחדל, שאותה ניתן להתאים לפי העדפותיכם ודרישות ההפקה. באפשרותכם לשלוט בנתונים אשר יכללו בריבועים (למשל: אילו מחלקות יופיעו וכיצד יהיו רשומים שמות השחקנים) ובעיצוב (למשל: סוג וגודל גופן)

ההסבר שלפניכם מדגים עיצוב תבנית הריבועים:

(1)  בסרגל "הפקה" ניגש ללחצן "תבניות"
בחלון שייפתח נבחר את תבנית הריבועים – SquaresGeneral – שעליה נתבסס. 

(2)  לאחר שייפתח הקובץ, נבצע "שמור בשם" (Save As) וניתן לו שם מותאם (לדוגמא: Squares + שם ההפקה). אין לשנות את הנתיב או הפורמט של הקובץ. 

תבנית הריבועים מבוססת על טבלה עם מספר שורות, שבהן ניתן לכלול מידע על הסצנות המצולמות בכל יום צילום ועל השחקנים המשתתפים, ההוראות למחלקות ליום זה (הקטגוריות במובי מג'יק), וכן שעות הצילומים.

 

הטבלה מייצגת טור ריבועים של יום צילום בודד, והיא כוללת טקסט קבוע וגם שדות מידע (בהם יוצגו הנתונים של אותו יום). בדו"ח הריבועים הסופי שתיצור 'דיאלוג' טבלת יום הצילום תשוכפל לרוחב העמוד לפי מספר ימי הצילום בשבוע:(3)  עיצוב תבנית הריבועים הכוונה לשינויי עריכה בתבנית, שיופיעו באופן קבוע בכל פעם שנפיק ריבועים:
[א]  עריכת העיצוב – גודל, סגנון וסוג גופן. 
[ב]  עריכת הטקסט – כותרות וכל טקסט קבוע בתאים השונים. הטקסט יופיע בדיוק כפי שכתבנו אותו  (לדוגמא: אם נרצה להחליף את הכותרת "ביטים וניצבים" ב"שחקני משנה" פשוט נערוך אותה).
[ג]  עריכת שדות המידע – שדה מידע הוא אזור בטבלה המיועד להצגת מידע רלוונטי ליום הצילום בקטגוריה מסוימת, שמקורו בנתוני Movie Magic. שדות מידע מסומנים בסולמית (#) לפני ואחרי שם השדה.
לדוגמא: אם הכנסנו את שדה המידע #רכבים# – כשנפיק ריבועים, במקום המילה 'רכבים' תופיע רשימת כלי הרכב הרלוונטית לאותו היום.

– איך מכניסים את שדה המידע?
השם של שדה המידע חייב להיות מדויק כדי ש'דיאלוג' תזהה אותו. לנוחיותכם, ניתן לבחור את שדות המידע מתוך רשימה שמציגה את כל השדות האפשריים. אפשרות זו נקראת "בוחר השדות" (נמצא ב: סרגל "הפקה" > לחצן "בחירת שדות" [ליד לחצן "תבניות"] ).
– ב"בוחר השדות" יופיעו כל הקטגוריות ממובי מג'יק בהן עושה שימוש ההפקה.
– נקפיד שהסמן יהיה בתא המתאים שבו נרצה להוסיף את השדה, ולאחר שנבחר מהרשימה, נלחץ "הוסף" (או לחיצה כפולה).
– יש להכניס כל שדה מידע נוסף בשורה חדשה. 
– לאחר השינוי נוודא שאין כפילות של אותו שדה בתא אחר.שדות מיוחדים ב"בוחר השדות" שחשוב להכיר:

[א]  "לוקיישנים (סטים), זמנים וסצנות"
שדה זה מעביר לריבועים מידע בסיסי על יום הצילום:
– לוקיישנים = הסטים בהן מצלמים אותם, כולל פ/ח.
– זמנים – יום/לילה.
– מתחת לכל לוקיישן מוצגות הסצנות התואמות אשר מצולמות באותו יום.
מומלץ להשאיר את השדה כפי שהוא, שכן עבור רוב המשתמשים הוא מרכז את כל המידע הנדרש. עם זאת, באפשרותכם להסירו, ולהוסיף ידנית שדות בודדים מ"בוחר השדות" – "סצנה", "פ/ח" וכו'.
  
[ב]  שדות השחקנים
ניתן לבחור את האופן שבו יופיע המידע על השחקנים מתוך 3 פורמטים:
– עם מספר מזהה ("מספר ושם").
– בלי מספר מזהה ("שחקנים" / "שחקני משנה").
– מספר מזהה בלבד ("מספר").
    
[ג]  שעות ותאריכים
הכוונה לשדות "תאריך צילום", "יום צילום", "שעת התחלה", "שעת סיום"
אלה שדות ש'דיאלוג' מחשבת או מייבאת ממובי מג'יק. רצוי להשאיר אותם כמו שהם. 
"כותרת יום" – שדה זה מבוסס על באנר שמוכנס לסטריפבורד במובי מג'יק (ראו פרק "הוספת מידע באמצעות באנרים"). 
"ז-…" , "ש-…" – זריחה, שקיעה – כאן מדובר במידע שמוסיפים ידנית בדו"ח הריבועים הסופי לאחר שנוצר. אם זה מיותר עבורכם, מחקו את השורה הזו.

(4)  עריכת הטבלה זהה לעריכת כל טבלה ב-Word – אפשר לערוך את טקסט הכותרת של התא, וכן למחוק או להזיז שדה מתא לתא (גזירה והדבקה).
– עבור שדה שנרצה שיקבל תא נפרד – נוסיף שורה חדשה לטבלה, ונעתיק אותו לתוכה.
– ניתן לשנות את סדר השורות בטבלה לפי העדפתכם. לנוחיותכם, תוכלו להעלות או להוריד את השורה שבה אתם נמצאים – בלחיצה על ALT + SHIFT ויחד איתם על חץ למעלה/למטה במקלדת.
שימו לב: נקפיד ששם השדה יוכנס במלואו ועם סולמית (#) בהתחלה ובסוף (ושוב נמליץ להשתמש ב"בוחר השדות"). במידה והוכנס שם שדה שגוי, תקבלו הודעה בעת יצירת הריבועים. 

שתי דוגמאות:
[א]  אם במקום שדה 'רכבים' נרצה שדה 'בעלי חיים' – נמחק את #רכבים# ובמקומו נוסיף (דרך "בוחר השדות") את #בעלי חיים# , ואח"כ נעדכן את כותרת התא בהתאם. 
[ב]  אם נרצה לפצל את התא "הפקה + מצלמה" לשני תאים מופרדים – נוסיף שורה חדשה בטבלה, ונעביר לתא החדש אחד מהשדות שבתא המקורי (לדוגמא #מצלמה#), ואז נשנה את הכותרות בהתאם. 

(5)  גם השינויים העיצוביים שביכולתכם לעשות זהים לעבודה עם טבלה ב-Word – דוגמאות: ניתן לשנות סוג וגודל גופנים, הדגשה וכו'. 

עריכת התבנית מחוץ לטבלהאין לערוך טקסט מחוץ לטבלה, למעט כותרת הדו"ח – לדוגמא: אם נרצה להוסיף את שם ההפקה היכן שכתוב 'ריבועים'. כותרת זו חייבת להכלל בכותרת העליונה של המסמך בראש העמוד. כדי לערוך כותרת עליונה נלחץ עליה לחיצה כפולה או נפתח אותה מתפריט "הוספה" ב- Word > "כותרת עליונה". 

טיפ: אם ברצונכם שמידע רב ככל האפשר יכלל בעמוד ריבועים אחד – ניתן להקטין גופן, למחוק שורות ריקות בתבנית (אם ישנן) וגם לשנות את רוחב השוליים של העמוד (ראו הסבר על רוחב שוליים באתר מיקרוסופט).

(6)  לבסוף נשמור את התבנית ונסגור אותה, וכעת ניתן להפיק ריבועים (סרגל "הפקה" > "ריבועים").
שימו לב: כדי לקבל בריבועים את כל מה שערכנו בתבנית, בפעם הראשונה יש לבחור את התבנית שעיצבנו (סרגל "הפקה" > "ריבועים" > בחירת "תבנית ריבועים" > לחצן "בחר") . הגדרה זו תישמר להמשך. 
– אפשר ליצור ריבועים לשבוע אחד – ולבחור, לדוגמא, 'שבוע 2' עד 'שבוע 2' – ואפשר ליצור ריבועים לרצף של שבועות. 

טיפ: במידה וטבלת הריבועים של השבוע נפרסת על יותר מעמוד אחד, וחשוב לכם שכותרת יום הצילום (תאריך צילום) תשוכפל גם בהמשך הטבלה בעמוד הבא – ניתן לגשת ללשונית "פריסה" ב-Word ולבחור "חזור על שורות כותרת". 

בהצלחה!