שגיאה: לא נמצא Description של הבורד הפעיל במובי מג'יק

עדכון שם הבורד הפעיל ב-Description הוא שלב מקדים לייבוא ממובי מג'יק ל'דיאלוג',
ומיועד לצורך בקרה שהייבוא עדכני ונכון.

יש לחזור עליו גם במידה וההפקה מחליפה את הבורד הפעיל במובי מג'יק.

נפעל לפי השלבים הבאים: 

(1)  חזרו לתוכנת מובי מג'יק.

(2)  גשו לתפריט  Schedule > Stripboard Manage
ואח"כ לחיצה כפולה על השורה של הבורד הפעיל (Active).  בדוגמא זו: 'בורד 38 ימים'

(3)  בחלונית שתיפתח צריך ששם הבורד שבשדה Name יופיע גם בשדה Description – העתיקו אותו לשם.

(4)  לחצו OK.

(5)  כעת יש להדפיס במובי מגי'ק פעם נוספת את דו"ח MM1 בלבד.

(6)  בסיום יש לחזור על הייבוא בדיאלוג.