חסרה ב"בוחר השדות" קטגוריה X שהוספנו במובי מג'יק – מה עושים?

'דיאלוג' מייבאת את הקטגוריות ממובי מג'יק באמצעות דו"חות ה-MM המותאמים שקיבלתם מתמיכת דיאלוג בתחילת ההפקה. יתכן והוספתם קטגוריה חדשה לאחר שנוצרו דו"חות אלה, ויש לפנות לתמיכת דיאלוג כדי שנעדכן עבורכם את הדו"חות.