שגיאות 170 / 171 / 172 / 173/ 174 וההודעה exceed in X characters


המשמעות:

נתון מסוים במובי מג'יק חורג באורכו ממספר התווים המקסימלי ש'דיאלוג' מאפשרת, ולכן לא עבר כראוי בתהליך הייבוא.

לדוגמא: בסצנה מסוימת, יש כמות חריגה של אביזרים ומספר התווים של שדה האביזרים עולה על המגבלה של 1,000 תווים.
ההודעה מפרטת את שם השדה, בכמה תווים חרגנו, את מספר התווים האפשרי ואת תוכן השדה.

דוגמא:

על פי ההודעה שלהלן, יש שם שחקן שחורג מהאורך האפשרי:

Dialogue error p-170: actor name exceed in  15  characters (200) :  ELEANOR ROOSEVELT THE FIRST…

פתרון:

נסו לקצר את הנתון הארוך מדי במובי מג'יק ולבצע ייבוא מחדש ל'דיאלוג'.

אם זה לא אפשרי או שאינכם מוצאים את הרשומה הספציפית, פנו לתמיכת דיאלוג.