שגיאה Error 91 – Object variable not set בהצגת פס התקדמות בפעולה כלשהי


כאשר 'דיאלוג' מבצעת פעולות שונות, מופיע פס התקדמות (Progress bar) ירוק:

שגיאה 91 מעידה על בעיה בפס ההתקדמות.

כאשר מופיעה שגיאה 91 Error – עלינו ללחוץ על End ולנסות להמשיך.
אם זה לא הצליח או שהשגיאה חוזרת – נסגור את Word ונפתח מחדש.