…An instance appears to be already running

כאשר הודעה זו מופיעה, פתיחת מובי מג'יק נכשלת משום שהתוכנה מזהה שהיא כבר פתוחה. 

הפתרון: 

(1) נבדוק האם מובי מג'יק אכן פתוחה – ואז נעבוד בתוכנה הפתוחה. אם אינה פתוחה נעבור לסעיף הבא. 

(2) לעיתים, בשל תקלה, מובי מג'יק מזהה בטעות שהתוכנה פתוחה למרות שהיא אינה פתוחה. הדבר מביא לנעילת התוכנה.
כי לבטל זאת יש להיכנס לחלון תיקייה כלשהו ('סייר חלונות'), ולכתוב בשורת הכתובת למעלה:
%userprofile%

ואח"כ Enter. בתיקייה שתיפתח יש למחוק (ללא חשש) את הקובץ movie_magic_scheduling.lock
כעת ניתן יהיה לפתוח את מובי מג'יק.