…Error opening file

שגיאה זו מופיעה כשמנסים לפתוח קובץ מובי מג'יק (msd.*) בלחיצה כפולה (דאבל-קליק) מתוך התיקייה, בשל אחת משתי סיבות:
(1) פרויקט אחר כבר פתוח במובי מג'יק.
(2) קבצים שמסיבה כלשהי לא ניתנים לפתיחה בלחיצה כפולה.  

הפתרון:
– יש לבצע את הפתיחה מתוך מובי מג'יק.
– אם התוכנה כבר פתוחה, נסגור במידת הצורך את הקובץ הקיים וננסה שוב.
– אם אין קובץ פתוח, ניגש לתפריט File > Open Schedule ונבחר את הקובץ שאותו נרצה לפתוח.