הודעה: מישהו אחר מבצע פעולה הדורשת עדכון דיאלוג. המתן כמה דקות או…

'דיאלוג' נועלת את הגישה לנתונים ומציגה את ההודעה 'מישהו אחר מבצע פעולה הדורשת עדכון דיאלוג. המתן כמה דקות או בדוק עם אנשי צוות אחרים'. ההודעה מתריעה על מצב שבו שני אנשי צוות או יותר עובדים במקביל על 'דיאלוג', ומבצעים פעולות העלולות להביא להתנגשות ולפגוע בעדכניות המידע של הפרויקט.

ההודעה מופיעה כאשר אחד משלושת המצבים הבאים מתרחש במקביל במחשב אחר בהפקה:
(1)  סריקת תסריטים אוטומטית המתבצעת לפני סיידים ודו"חות אחרים.
(2)  ייבוא נתונים מתוכנת ההפקה (מובי מג'יק / אורן מור).
(3)  תהליך יצירת סיידים. 

הפתרון: 
– יש להמתין עד אשר איש הצוות השני יסיים את הפעולה, בדרך כלל מדובר במספר דקות.
– אם ידוע בוודאות שהמשתמש הנוסף סיים את הפעולה ועדיין מתקבלת ההודעה, יתכן שמדובר בתקלה. ניתן לגשת לסרגל 'הפקה' > לחצן 'פרויקט' ובחלונית שתיפתח נלחץ על לחצן 'אפשרויות נוספות' ונבחר באפשרות 'שחרר נעילת נתונים'.

שימו לב: יש פעולות אחרות ב'דיאלוג' שניתן לבצע במספר מחשבים במקביל ללא בעיה, כמו הפקת סיידים ובמקביל הפקת קולשיטים/ריבועים ודו"חות אחרים.