הוספת לוגו חברת ההפקה לסיידים

(1)  יש לשמור את קובץ תמונת הלוגו בתיקיית Templates שבתוך תיקיית Dialogue אשר נמצאת בתיקיית ההפקה.

(2)  היכנסו לסרגל 'הפקה' ב-Word ולחצו על לחצן 'פרויקט'. בחלונית שתיפתח יש לסמן V בתיבה "הוסף לוגו לסיידים" (ראו תמונה), ללחוץ על "בחר לוגו" ולבחור את קובץ הלוגו ששמרנו בתיקיית Dialogue > Templates.

(3)  בסיום לחצו על 'שמירה'.

(4)  כעת יופיע הלוגו שבחרנו בחלקו העליון של כל עמוד במסמך הסיידים.