שגיאה P-121: כותרות הסצנה אינן בפורמט דיאלוג


הסיבה:
כותרות הסצנה לא הוכנסו באמצעות תוכנת 'דיאלוג'. התקלה נגרמת מאחת או יותר מהסיבות הבאות:
– התסריט נוצר ב'דיאלוג' אך הכותרות לא הוכנסו באמצעות 'דיאלוג' (הוספת כותרת סצנה).
– התסריט עבר המרה אך ההמרה של הכותרות לא בוצעה.
– תיבות כותרת הסצנה (בתוכן נמצאות הכותרות) הוסרו.
– התסריט לא נשמר בפורמט נכון או שהועתק והודבק מתוך מסמך אחר של 'דיאלוג', באופן שלא שמר על תיבות כותרת הסצנה.

הפתרון: פתחו את התסריט והשלימו את ההמרה של הכותרות לפורמט 'דיאלוג'   ( ראו מדריך המרה לדיאלוג