המרה רמה 1: המרה בסיסית – 'איתור וסימון כותרות סצנה'


"איתור וסימון כותרות סצנה" הוא שלב ההמרה הבסיסי, שבו 'דיאלוג' מאתרת בתסריט את כותרות הסצנה ומסמנת אותן, כדי שיזוהו על-ידה בהמשך. הסימון אינו משפיע על העיצוב (כשעומדים על הכותרת מופיע 'מרובע' מסביב). זה שלב חובה לצורך סיידים ודו"חות. 

בגרסת 'דיאלוג בימוי והפקה' ניתן לבצע את רמה 1 ברצף למספר תסריטים, באמצעות 'איתור וסימון כותרות סצנה לסדרה'. למרות החיסכון בזמן, יש מקרים בהם בכל זאת נבחר בהמרה של תסריט בודד

•  כשיש לנו תסריט בודד (תסריט חדש שנוסף להפקה או פיצ'ר). 
•  כשמעוניינים לעבוד על כל תסריט בנפרד, למשל כדי להשלים את כל רמות ההמרה.
•  המרה חוזרת – לעדכון תסריט שכבר עבר המרה (לדוגמא, אם נוספו סצנות, או כפתרון כשמתקבלת הודעה שהתסריט אינו בפורמט דיאלוג). 
•  במצב שהתסריטים בעייתיים ומחייבים הרבה עצירות במהלך ההמרה ברצף, או בכל תקלה אחרת. 

לפני שנתחיל, עלינו לעצור את העבודה על התסריטים בכל ההפקה (גם אצל התסריטאים) ולעדכן את הצוות שהתחלנו בהמרה. בסיומה נעביר/נשתף את קבצי התסריטים אחרי המרה, שעליהם יוכלו להמשיך לעבוד.  

(1)  נפתח את התסריט אותו נרצה להמיר. 
(2)  ניגש לסרגל "דיאלוג" ונלחץ על "המרה לדיאלוג"
מהתפריט שייפתח נבחר  "איתור וסימון כותרות סצנה".

(3)  כעת תופיע חלונית 'שם המסמך': 

•  במקרה של סדרה חובה לציין מספר פרק. 'דיאלוג' מוסיפה סוגריים מרובעים למספר הפרק ולצורך הסיידים יש להשאיר אותם. 
•  שדה התאריך הוא חובה והוא מציין מתי הומר התסריט. שדה 'שם התסריט/הפרק' הוא רשות. 
•  כשמדובר בסדרה נוכל לסמן האם התסריט יישמר אוטומטית בתיקיית 'תסריטים אחרי המרה'. זה מומלץ כי לצורך יצירת סיידים, התסריטים חייבים להישמר בתיקייה זו . 
שימו לב: לצורך יצירת סיידים 'דיאלוג' חייבת שישמר עותק אחד בלבד מכל פרק, ובמקרה של פיצ'ר תסריט אחד בלבד – אחרת תתקבל הודעת שגיאה ו'דיאלוג' לא תוכל ליצור סיידים. 

(4)  אם סימנו 'שמור בתיקיית תסריטים אחרי המרה', נמשיך לסעיף 5. 
אם לא סימנו 'שמור בתיקיית תסריטים אחרי המרה' תופיע חלונית 'שמירת קובץ', ונבחר היכן יישמר קובץ התסריט אחרי ההמרה. 

(5)  תיפתח חלונית 'הגדרת התסריט המומר': 

•  ברוב המקרים שפת התסריט Hebrew. אם התסריט בשפה אחרת בחרו בה. 

•  מספור קבוע/רציף – לפרק בסדרה נדרש 'מספור קבוע' לכותרות הסצנה, כדי שיתאים למספור בפירוק וכדי למנוע מצב האופייני למספור רציף, בו 'דיאלוג' משנה באופן אוטומטי את מספרי הסצנות בעת הוספה או מחיקה של סצנה – ראו הסבר נוסף.
ב'מספור רציף אוטומטי' יש למלא ב-'התחל מ ___'  את המספר שנרצה לתת לסצנה הראשונה. 

•  רשות: "בדוק התאמת מספרי סצנות למספר פרק" – אפשרות זו תופיע כשמדובר בסדרה. אם נסמן, 'דיאלוג' תוודא שבתחילת מספר הסצנה נכלל מספר הפרק (לדוגמא: סצנה 13 בפרק 7 אמורה להיות ממוספרת 713)

•  לחצן 'אפשרויות מתקדמות' – לא חובה – לקביעת קריטריונים נוספים לשיפור מנגנון זיהוי כותרות הסצנה, ולסינון תוצאות מיותרות שאינן כותרת.  
[א]  'הגדר ככותרת רק פסקה שמתחילה בין המספרים הבאים' – נגדיר טווח מספרים מסוים. 'דיאלוג' תדלג על פסקאות המתחילות במספר אחר. 
[ב]  'הגדר ככותרת רק פסקה ממוספרת בסגנון זה' – זיהוי כאשר כותרות בתסריט המומר מוגדרות בסגנון עיצוב מסוים של Word.  

(6)  נלחץ על "התחל המרה" להתחלת ההמרה. 

(7)  לאחר ש'דיאלוג' סורקת את התסריט ייתכנו שתי אפשרויות: 
[א]  המרת התסריט תושלם בהצלחה. נקבל הודעה לגבי מספר הכותרות שאותרו וסומנו.
[ב]  'דיאלוג' מצאה פסקאות שאינה יכולה לקבוע בוודאות שהן כותרות, או שהן כתובות בצורה שגויה. 

פסקאות אלה יוצגו בחלונית "מאבחן כותרות להמרה" – שם היא נעזרת בנו (ראו תמונה וקישור למדריך). 


>> לחצו כאן למדריך בנושא "מאבחן כותרות להמרה" 


(8)  לאחר שסיימתם להמיר את התסריט, באפשרותכם לבחור להמשיך גם לאחת משתי רמות ההמרה הבאות  –  [2] 'פורמט תסריט' (ראו מדריך) , [3] 'סידור אלמנטים בכותרת' (ראו מדריך)