המרה רמה 2: פורמט תסריט


'פורמט תסריט' הוא פורמט עיצוב תקני של סוגי הפסקאות המקובלות בתסריט (פעולה, שם דמות, דיאלוג ועוד). פורמט זה מתאים לדרישות התעשייה וקרנות הטלוויזיה והקולנוע. התקן האחיד משפר את הדיוק בהערכת משכי זמן ובפירוק לשמיניות. 

 כאשר אנו ממירים פורמט תסריט, אנו קובעים את הגדרת הסגנון בכל פסקה מתוך סגנונות התסריט המובנים של 'דיאלוג' (Action, Character, Dialogue…). 

המרת הפורמט, יחד עם 'איתור וסימון כותרות סצנה', מתאימה את התסריט לתוכנת 'דיאלוג תסריט' כך שניתן לעבוד בכל הכלים הכלולים בתוכנת התסריט, כאילו התסריט נכתב בה במקור. 

•  המרה לפורמט תסריט אינה נדרשת ליצירת סיידים או לשימושים אחרים ב'דיאלוג הפקה'. זו תוספת למי שמעוניין שהתסריט יהיה אחיד ותקני.
•  לפני שנוכל להתחיל 'המרת פורמט', יש להשלים המרת 'איתור וסימון כותרות סצנה' (ראו מדריך: תסריט בודד, סדרה).   
•  לבחירתנו, ניתן לבצע קודם לכן גם 'סידור אלמנטים בכותרת (פנים. בית – יום)' (ראו מדריך).  


כך נבצע המרת פורמט: 

(1)  נפתח תסריט שנרצה להמיר ל'פורמט תסריט'. 

(2)  ניגש לסרגל "דיאלוג" ונלחץ על "המרה לדיאלוג"
מהתפריט שייפתח נבחר ב"פורמט תסריט". 

(3)  ברוב המקרים נקבל את ההודעה "גודל ושם הגופן בתסריט המקור שונים מברירת המחדל"  

נחליט אם נרצה לשנות. ברירת המחדל של 'דיאלוג' היא גופן Arial בגודל 13. 


(4)  כעת תופיע לצד התסריט חלונית צפה "המרת הסגנונות לפורמט דיאלוג" ובמקביל תסומן פסקה בתסריט:
  


בחלונית זו אנו מסייעים ל'דיאלוג' ללמוד כיצד בנוי התסריט – עיצובי הפסקאות שבהם השתמש התסריטאי לסגנונות השונים של התסריט:  פעולה, דמות, דיאלוגים ועוד  – וזאת כדי ש'דיאלוג' תוכל לזהותם אוטומטית, ככל האפשר, בשאר התסריט.

•  נבחר את הסגנון המתאר את הפסקה המסומנת. לדוגמא, אם הפסקה היא פעולה (Action) נבחר זאת מהרשימה ונלחץ "אישור". ניתן גם באמצעות לחיצה כפולה.
•  החלונית תיסגר ותיפתח שוב כשהפעם מסומנת פסקה נוספת שעלינו להכריע לגביה – אם סומן שם של דמות, נבחר 'דמות' בחלונית. אם זהו דיאלוג נבחר 'דיאלוג' וכו'. 
•  אפשרויות נוספות הן:  הוראות בימוי ('ה. בימוי' – מכונה גם 'סוגריים'), אפשרויות פחות נפוצות:  שוט,  מעבר,  וישנה גם אפשרות לדלג על פסקה חריגה שאיננו רוצים שעיצובה ישתנה  –  'אל תלמד (דלג)'

•  אם מוצגת פסקה שאמורה להיות כותרת סצנה, זו כנראה פסקה ש"התפספסה" בהמרה רמה 1 – 'איתור וסימון כותרות סצנה', או שההמרה שלה השתבשה.
– לאחר שבחרנו בסגנון 'כותרת סצנה' עבור הפסקה, 'דיאלוג' תודיע שיש לעצור את המרת הפורמט, לפתוח  פסקה חדשה ריקה בתסריט, ולהוסיף בה את כותרת הסצנה דרך סרגל 'דיאלוג' > 'הוספת כותרת'. במקביל נמחק את כותרת הסצנה הישנה. 
– בסיום נחזור ל'המרה לדיאלוג' > 'פורמט תסריט' להשלמת המרת הפורמט.
(אם ניתקל בכותרות סצנה רבות שחסרות, כדאי לנסות לבצע שוב המרה רמה 1 'איתור וסימון כותרות סצנה', בתקווה שהיא תצליח לסמן את הכותרות שלא סומנו, ואז לחזור לרמה 2 'המרת פורמט'). 

•  אם טעינו בבחירת הסגנון בחלונית 'המרת הסגנונות', נוכל לעצור את ההמרה, ולבחור את הסגנון הנכון לפסקה מתוך סרגל 'דיאלוג' – ולחזור להמרה. 

•  בכל שלב מופיע אחוז המרת הפורמט שהושלמה. ככל שהלמידה של 'דיאלוג' תתקדם, ברוב המקרים יתבצע התהליך ללא צורך בעזרתנו. נוכל גם לראות את עיצוב התסריט משתנה חלק אחרי חלק. 

•  יתכן ש'דיאלוג' תשאל על פסקה דומה לזו שכבר הגדרנו בעבר – לדוגמא, אותו שם דמות – והסיבה היא הבדלים בלתי נראים בסגנון העיצוב ב-Word. 
•  מנגד, יתכן ש'דיאלוג' לא תשאל, ותזהה אוטומטית, סגנון פסקה מסוים – למשל, שם דמות או דיאלוגים. 

•  אם 'דיאלוג' סימנה פסקה שבשלב הזה אנחנו מבינים שהיא מיותרת – לדוגמא, הערה זמנית שנרשמה במסמך – נשתמש בלחצן "מחק" בחלונית. 


מתקדם:  במקרים מסוימים אפשר לייעל ולזרז את ההמרה ולהפוך אותה לאוטומטית לגמרי. זאת במצב בו התסריטאי כבר הגדיר ב-Word סגנונות עיצוב מיוחדים לתסריט. אפשרות זו זמינה בלחצן "החלפה אוטומטית" שבחלונית 'המרת הסגנונות לפורמט דיאלוג'. 

>> לחצו כאן למדריך בנושא "החלפה אוטומטית של סגנונות"