המרה רמה 2: החלפה אוטומטית של סגנונות


<< חזרה למדריך המרה רמה 2 – פורמט תסריט


"החלפה אוטומטית" מגדירה באופן אוטומטי סגנונות לרוב או לכל הפסקאות בתסריט ובכך מזרזת את המרה רמה 2 – 'פורמט תסריט'. 

•  פעולה זו אפשרית רק אם בתסריט להמרה כבר הוגדרו סגנונות עיצוב מיוחדים לתסריט באמצעות Word –  כגון:  פעולה,  דמות,  דיאלוגים  ועוד  –  ש'דיאלוג' יכולה להתבסס עליהם בהמרה. 
•  במקרה כזה, לפני שנתחיל בהמרה, ולאחר שבחרנו "פורמט תסריט" ונפתחה חלונית "המרת הסגנונות לפורמט דיאלוג", נלחץ על לחצן "החלפה אוטומטית". תיפתח החלונית הבאה: 


•  עבור כל סגנון Word שהוגדר כבר בתסריט –  פעולה, דמות, דיאלוג, סוגריים וכו'  – נוכל לבחור מתוך רשימה את הסגנון המקביל של 'דיאלוג' (למשל, אם התסריטאי קבע סגנון שנקרא 'פעולה' נתאים אותו ל-Action). 
שימו לב: הסגנונות המובנים של 'דיאלוג' מכונים בשמות באנגלית המקובלים בתעשיית הקולנוע.
לרוב לא נמצא התאמות לכל הסגנונות של 'דיאלוג' שבחלונית, כיוון שיש סגנונות שאינם בשימוש נפוץ. אם סגנון אינו מופיע בתסריט, נשאיר את התיבה ריקה. אם בחרנו סגנון בטעות נוכל לבחור "ללא" כדי לבטל את הבחירה.
•  בחלונית זו נוכל גם לקבוע כי פסקאות ריקות בתסריט יימחקו – בעזרת סימון התיבה "מחק פסקאות ריקות". 

•  נלחץ  "אישור"  להתחלת ההמרה. 

•  יתכן שבמהלך החלפת הסגנונות 'דיאלוג' לא תזהה סגנון של פסקה מסוימת ולא תחליף אותו. בסיום ההמרה 'דיאלוג' תציין כמה פסקאות לא הוחלפו, ותפנה אותנו להמשיך בהמרת פורמט רגילה באמצעות החלונית הצפה "המרת הסגנונות לפורמט דיאלוג". חלונית זו מוסברת במדריך "פורמט תסריט'. 


<< חזרה למדריך המרה רמה 2 – פורמט תסריט