המרה רמה 1: המרה בסיסית – 'איתור וסימון כותרות סצנה' – ברצף לתסריטי סדרה


"איתור וסימון כותרות סצנה" הוא שלב ההמרה הבסיסי, שבו 'דיאלוג' מאתרת בתסריט את כותרות הסצנה ומסמנת אותן בסימון נסתר, כדי שיזוהו על ידה. זה שלב חובה לצורך סיידים ודו"חות.
המרה ברצף מאפשרת להמיר מספר פרקי סדרה בזה אחר זה ולקצר את משך הזמן.

בדוגמא זו נציג המרה ברצף של מספר תסריטים בסדרה – כל הפרקים או חלקם. 

לפני שנתחיל, זכרו לעצור את העבודה על התסריטים בכל ההפקה (גם אצל התסריטאים) ולעדכן את הצוות שהתחלנו בהמרה. בסיומה נעביר/נשתף את קבצי התסריטים אחרי המרה, שעליהם יוכלו להמשיך לעבוד.  

(1)  נרכז את כל התסריטים שנרצה להמיר בתיקייה אחת (רצוי לקרוא לה "תסריטים לפני המרה")

(2)  ניגש לסרגל "דיאלוג" ונלחץ על "המרה לדיאלוג"
מהתפריט שייפתח נבחר  "איתור וסימון כותרות סצנה לסדרה". 

(3)  תיפתח החלונית הבאה, המחולקת לשני חלקים:


בחלק העליון של החלונית  ('מקור – התסריטים לפני המרה')  נלחץ על "בחר תסריטים".

(4)  בחלונית שתיפתח נבחר את התיקייה בה ריכזנו את התסריטים לפני המרה, ומתוכה נסמן בעזרת העכבר את כל התסריטים, 
או – לפי הצורך – נבחר כמה תסריטים בודדים – תוך לחיצה ממושכת על Ctrl במקלדת. לחיצה חוזרת על תסריט מבטלת את הבחירה בו. 

לסיום נלחץ "אישור".

(5)  חזרנו לחלונית 'המרת פרקים בסדרה'. נתמקד בחלק התחתון  ('יעד – התסריטים אחרי המרה'):

•  'תיקיית תסריטים אחרי המרה' – אם עדיין לא הוגדרה, נלחץ "בחר" ונגדיר אותה.  
(מספר המסמכים בתיקייה ולחצן 'הצג' מופיעים לצורך מעקב במקרה של המרה חוזרת)

•  'שם ברירת מחדל' (לא חובה) – שימו לב: יש להשאיר  [#]  כחלק מהשם כי הוא מציין את מספר הפרק.  
•  גם אחרי שנגדיר שם ברירת מחדל, בתחילת ההמרה של כל תסריט נוכל לשנות את שמו.
•  'בדוק התאמת מספרי סצנות למספר פרק' – נסמן אם נרצה ש'דיאלוג' תוודא שכל מספרי הסצנה בתסריט תואמים למספר הפרק, ותתריע על מספר סצנה חריג. 

•  'הגדרות תסריט' – ברוב המקרים נשתמש בהגדרות ברירת המחדל (עברית, מספור קבוע). ניתן להתאים את ההגדרות בלחיצה על  "שנה…" להסבר נוסף על הגדרות תסריט – לחצו כאן 

(6)  לבסוף נלחץ "המר" ותתחיל המרת התסריטים. 

(7)  תיפתח החלונית הבאה – והיא תחזור על עצמה בתחילת ההמרה של כל תסריט: 

•  'עכשיו בהמרה' –  שם התסריט המקורי שהמרתו עומדת להתחיל.
•  'שם אחרי המרה' –  השם בו יישמר התסריט לאחר ההמרה. ניתן, במידת הצורך, לערוך את השם (חובה להשאיר את מספר הפרק שבסוגריים מרובעים). 
•  'נותרו עוד…' –  כמה תסריטים ממתינים להמרה. 

•  לחצן 'דלג על תסריט זה' – אם תוך כדי תהליך ההמרה החלטנו לוותר על המרת פרק מסוים, נלחץ על 'דלג' ונעבור להמרת התסריט הבא. 

(8)  בשלב הבא יתכנו שתי אפשרויות: 

[א]  המרת התסריט תושלם בהצלחה, ונקבל הודעה לקראת המרת התסריט הבא.

[ב]  'דיאלוג' מצאה פסקאות שאינה יכולה לקבוע בוודאות שהן כותרות, או שהן כתובות בצורה שגויה. פסקאות אלה יוצגו בחלונית "מאבחן כותרות להמרה" – ראו תמונה וקישור למדריך.

שימו לב: ייתכן שבתסריטים מסוימים בסדרה תקבלו את אפשרות א' ואילו באחרים את אפשרות ב'. זה תלוי במצבו של כל תסריט. 

>> לחצו כאן למדריך בנושא "מאבחן כותרות להמרה" 


(9)  כעת סיימנו עם המרת התסריטים וניתן להוציא סיידים ודו"חות. 

•  באפשרותכם לבחור להמשיך גם לאחת משתי רמות ההמרה הבאות  –  [2] פורמט תסריט (ראו מדריך) , [3] סידור אלמנטים בכותרת  (ראו מדריך)  

•  כשנסיים נעביר לאנשי הצוות עותק מעודכן של התסריטים אחרי המרה.