הגדרת התסריט המומר


<< חזרה למדריך 'איתור וסימון כותרות סצנה' לתסריט בודד

<< חזרה למדריך 'איתור וסימון כותרות סצנה' ברצף לתסריטי סדרה


במהלך המרת 'איתור וסימון כותרות סצנה', לאחר שנתנו שם לתסריט והגדרנו היכן הוא יישמר, תופיע חלונית 'הגדרת התסריט המומר'. 

בהמרת 'איתור וסימון כותרות סצנה לסדרה' – המרה ברצף למספר פרקים – ניתן לגשת לחלונית 'הגדרת התסריט המומר' בלחיצה על לחצן "שנה…" (הגדרת תסריט) בתחתית חלונית "המרת פרקים בסדרה". 

•  ברוב המקרים שפת התסריט Hebrew. אם התסריט בשפה אחרת בחרו בה. 

•  מספור קבוע/רציף – לפרק בסדרה נדרש 'מספור קבוע' לכותרות הסצנה, כדי שיתאים למספור בפירוק וכדי למנוע מצב האופייני למספור רציף, בו 'דיאלוג' משנה באופן אוטומטי את מספרי הסצנות בעת הוספה או מחיקה – ראו הסבר נוסף.
ב'מספור רציף אוטומטי' יש למלא ב-'התחל מ ___'  את המספר שנרצה לתת לסצנה הראשונה. 

•  רשות: "בדוק התאמת מספרי סצנות למספר פרק" – אפשרות זו תופיע כשמדובר בסדרה. אם נסמן, 'דיאלוג' תוודא שבתחילת מספר הסצנה נכלל מספר הפרק (לדוגמא: סצנה 13 בפרק 7 אמורה להיות ממוספרת 713)

•  לחצן 'אפשרויות מתקדמות' – לא חובה – לקביעת קריטריונים נוספים לשיפור מנגנון זיהוי כותרות הסצנה, ולסינון תוצאות מיותרות שאינן כותרת.  
[א]  'הגדר ככותרת רק פסקה שמתחילה בין המספרים הבאים' – נגדיר טווח מספרים מסוים. 'דיאלוג' תדלג על פסקאות המתחילות במספר אחר. 
[ב]  'הגדר ככותרת רק פסקה ממוספרת בסגנון זה' – זיהוי כאשר כותרות בתסריט המומר מוגדרות בסגנון עיצוב מסוים של Word.  


<< חזרה למדריך 'איתור וסימון כותרות סצנה' לתסריט בודד

<< חזרה למדריך 'איתור וסימון כותרות סצנה' ברצף לתסריטי סדרה