שגיאה P-117: מספור סצנות רציף אוטומטי שעלול להשתנות


כאשר הכותרות בתסריט 'דיאלוג' מוגדרות במצב "
מספור רציף", מספרי הסצנות משתנים בהוספה או מחיקה של סצנה, מה שיוצר חוסר תאימות עם מספרי הסצנות בפירוק ושיבוש ביצירת הסיידים. לכן לאחר פירוק התסריטים מצב המספור חייב להיות מוגדר "מספור קבוע".

הסיבה: הבעיה עלולה לקרות בשל טעות בהגדרה או כאשר עובדים מול תסריטאים שכותבים ב'דיאלוג' תוך כדי ההפקה. תסריטאים בדרך כלל מעדיפים לעבוד במצב מספור רציף. מומלץ להסב את תשומת לבם לצורך לעבוד במצב מספור קבוע.

הפתרון: יש לפתוח את התסריט אשר מצוין בהודעה, לגשת לסרגל 'דיאלוג' > 'מספור', ובחלונית מספור יש לבחור "קבוע".