'דיאלוג' מציעה שני מצבי מספור לסצנות בתסריט:

(1)  אוטומטי רציף  – 
כאשר אנו כותבים את התסריט, אנחנו מעוניינים שמספור הסצנות יהיה עקבי ורציף. הסצנה הראשונה 1, השנייה 2 וכך הלאה. אם נוספת או נמחקת סצנה, המספור בכותרות הבאות מתעדכן אוטומטית.

(2) קבוע ידני – במצב זה מספור הסצנות בתסריט לא יתעדכן אוטומטית.
לדוגמא: כאשר התסריט עובר להפקה, עוזר במאי מכין הוראות לצוות תוך שימוש במספרי הסצנות. בשלב זה יש צורך שהמספרים לא ישתנו אחרי הוספה או מחיקה.
במקרה של הוספה, 'דיאלוג' לא תשנה את כל המספרים מהסצנה הבאה והלאה, אלא תקבע מספור משנה (101א, 101ב), ואנחנו יכולים גם לעדכן כל מספר אחר באופן ידני בשדות המספר ומספור המשנה.

כדי לשנות את מצב המספור ניגש לסרגל דיאלוג > לחצן "מספור"

בחלונית המספור נבחר את סוג המספור הרצוי:


שימו לב: בעת מעבר ממספור 'קבוע ידני' למספור 'אוטומטי רציף' מספרי הסצנות עשויים להשתנות ולא ניתן יהיה לשחזר את המספרים הקודמים.

מספור משנה


מספור משנה הוא 'תוספת' של אות או אותיות למספר הסצנה.
לדוגמא: 101א.
הוא מקובל בשני מקרים:
(1) כאשר רוצים לציין סדרה של סצנות משנה בתוך סצנה ראשית.
(2) בהוספת סצנה חדשה בין שתי סצנות קיימות במצב מספור 'קבוע ידני' (למשל הוספת הסצנה 203א, בין הסצנות 203 ו- 204).

•  אפשר להוסיף מספור משנה ישירות בכותרת או דרך עריכת כותרת סצנה.

•  במצב מספור 'אוטומטי רציף', יש להקפיד שלא לפגוע ברציפות המספור. מספר סצנה צריך להיות עוקב לקודם, או זהה לקודם עם מספור משנה. לדוגמא:  אפשר להכניס אחרי 101 – 101א או 101ב או 102א, אבל אי אפשר להכניס 103א.

יחד עם זאת, 'דיאלוג' אינה מנהלת את הסדר הפנימי של מספור המשנה והוא לא חייב להיות רציף. כלומר אם תכניסו את הסצנות 101ג, 101א, 101ד – 'דיאלוג' לא תשנה את מספור המשנה, גם לא ברענון.

•  במצב מספור 'קבוע ידני' אפשר להוסיף בכל סדר שתבחרו. לדוגמא, אם תוסיפו סצנה בין 101 לבין 102, 'דיאלוג' תמספר אותה אוטומטית כ- 101א.

כללי מספור תקין


בהוספת כותרת בלחצן 'הוספת כותרת' או דרך כותרת מהירה', 'דיאלוג' תדאג שהמספור יהיה תקין.
כך גם בעריכת כותרת דרך 'עריכת כותרת'.

אם נבחר לעדכן את המספור ישירות על המסמך, עלינו להקפיד על כמה כללים, כדי המספור יהיה תקין. אם נרשום את המספור לא לפי הכללים, 'דיאלוג' לא תקרא אותו נכון ופעולות שונות שנרצה לעשות לא יתבצעו באופן תקין. להלן כללי המספור הנכון:

מספר סצנה הינו רצף של מספרים ללא תווים וללא רווחים.

– מספור תקין נראה כך:  101
– מספור לא תקין:  101-2, 2 101, 101.2 ('דיאלוג' עלולה לקרוא זאת כ-1012)


מספור משנה צמוד למספר הראשי ולא מופרד ברווח, נקודה או כל תו אחר.
– מספור משנה חייב להתחיל באות אך ניתן להוסיף לאות מספור נוסף. לא מעבר לזה.
– מספור משנה יכול לכלול תווים אך לא רווחים.

מספור משנה תקין:
101א
101A
101A1
101P
101pt-1

מספור משנה לא תקין:
101א-3-ב


מספור סדרה


בסדרות, הכוללות מספר פרקים, מעדיפים שהספרה הראשונה במספר הסצנה תציין את שם הפרק. למשל פרק 1 יתחיל בסצנה 101, פרק 2  ב- 201  וכך הלאה. זה לא קריטי בשלב כתיבת התסריט, אך קריטי בשלב ההפקה בו נדרש מספר ייחודי לכל סצנה בסדרה.

אם יש לנו תסריט שמספור הסצנות הוא בין 1 ל-99, ואנחנו רוצים להתאים את המספור לפרק 3 בסדרה, נלחץ על לחצן 'מספור סדרה' שבחלונית המספור, והמספרים יתעדכנו אוטומטית ל-301 עד 399.

רענון מספור


'דיאלוג' מרעננת את מספרי הסצנות בכל עת שהדבר נדרש (במצב מספור 'אוטומטי רציף').
עם זאת, במקרים חריגים יתכן שיבוש במספור ואז נרענן אותו בלחיצה על 'רענון' בחלונית המספור.
הרענון שומר על החלוקה של המספור למספרי משנה.

אם למרות זאת המספרים אינם רציפים, יש לבדוק האם כל הכותרות נוספו באמצעות 'דיאלוג'. נבדוק זאת בקלות ב:  סרגל דיאלוג > המרה > איתור וסימון כותרות סצנה.
במקרה הצורך נבצע המרה לכותרות שאינן בפורמט דיאלוג.