שגיאה P-113: מספרי סצנות כפולים … בתסריט

הסיבה: אותו מספר ניתן לכותרות סצנה שונות באותו תסריט. מספר סצנה חייב להיות נתון חד ערכי, אחרת 'דיאלוג' אינה יכולה להכין סיידים או לאסוף מידע על הסצנות.

הפתרון: יש לפתוח את התסריט ולשנות את המספור לפחות באחת הכותרות או למחוק אותה בהתאם לצורך.