שגיאה P-113: מספרי סצנה כפולים בפרק X: מספרי סצנות Y


הסיבה:
   המשמעות היא שיש בתסריט מסוים כותרת סצנה נוספת עם מספר זהה, כלומר אותו מספר סצנה מופיע פעמיים בפרק זה.

בהודעה מופיע מספר הכותרת הכפולה ומספר הפרק.

הפתרון:
ניגש לתסריט שבו נמצאות הכותרות, ונתקן בהתאם, כך שלא יהיו שתי סצנות עם מספר זהה.
או נמחק אחת מהסצנות, בהתאם לצורך. 

אם עשינו חיפוש בתסריט ולא מצאנו שתי כותרות עם מספר זהה, תיתכן סיבה נוספת:
מספור משנה רחוק מהמספר. לדוגמא:

101. פנים. חנות. יום

101. א פנים. בית. יום

'דיאלוג' קוראת את  101. א בתור 101. יש לערוך את הכותרת השגויה דרך 'עריכת כותרת' כך שהיא תופיע נכון:

101א. פנים. בית. יום

אם מדובר בשגיאות רבות מסוג זה, יתכן שעדיף לבצע 'תיקון כותרות סצנה' בלחצן 'המרה' בסרגל 'דיאלוג'.