כיצד למספר סצנות בהתאם למספר הפרק בסדרה? (הפקודה מספור סדרה)

לצורך פירוק התסריטים להפקה, מספור הסצנות בתסריטי הפרקים אמור להיות לפי פורמט מספר פרק + מספר סצנה (שתי ספרות אחרונות) כלומר, ספרות היחידות והעשרות לציון מספר סצנה וספרות המאות/האלפים לציון מספר פרק (לדוגמא: סצנה 413 היא הסצנה ה-13 בפרק 4, סצנה 1201 היא סצנה 1 בפרק 12).

אם התסריט שלנו לא ממוספר כך, אנחנו יכולים למספר מחדש אוטומטית. נפעל לפי השלבים הבאים בכל פרק שבו נרצה למספר את הסצנות:

(1) נפתח את קובץ התסריט של הפרק ב-Word.

(2) ניגש לסרגל "דיאלוג" > לחצן "מספור". ייפתח החלון הבא:

(3) בחלון זה ניתן לבצע מספור מחדש של הסצנות באמצעות לחצן "מספור סדרה". 'דיאלוג' תמספר את הסצנות לפי פורמט המספור המיועד לסדרה. נלחץ "החל" ומספרי הסצנות יעודכנו.

(4) נשמור את קובץ התסריט.

טיפ: אם היה מדובר במספור סצנות שגוי בפרק שהגיע מהתסריטאי – מומלץ לעדכן אותו לגבי הבעיה ולשלוח לו את קובץ התסריט עם המספור החדש כדי שימשיך לעבוד עם העותק המעודכן, ויזכור למספר בהתאם בשאר הפרקים.