שגיאה P-080: גרסת מובי מג'יק אינה תומכת ביצוא עברית


להודעה זו שתי סיבות אפשריות:

1. גרסה ישנה ולא תואמת עברית של Movie Magic.

2. שפת הפרויקט מוגדרת עברית למרות שהנתונים באנגלית.

סיבה 1: בעיית גרסה של מובי מג'יק

גרסה ישנה של מובי מג'יק (ככל הידוע 6.01.400) גורמת לכך שמדפסת הבולזיפ אינה מזהה אותיות עבריות ולכן הנתונים בעברית מהמובי לא עוברים ל'דיאלוג'

הפתרון: ניתן לעדכן את גרסת מובי מג'יק לגרסה העדכנית מתוך האתר. יש לעשות זאת בשלבים הבאים:
(1)  שמירת קוד האקטיבציה של הרישיון הקיים (קריטי, אחרת עלולים לאבד רישיון!).
הקוד נמצא במובי מג'יק בתפריט
Help > Licensing > License Details
יש לצלם ולשמור את הקוד. 

(2)  יש לבצע Deactivate מתפריט
Help > Licensing > Deactivate

(3)  יש להיכנס לתיקייה C:\Program Files
או ב-Windows 64-bit לתיקיית Program Files (x86)
בתוך התיקייה יש להיכנס לנתיב הבא:
Movie Magic\MM Scheduling\Uninstall MM Scheduling
ולהפעיל את תוכנת Uninstall MM Scheduling.

(4)  כעת נוריד ונתקין את הגרסה העדכנית של מובי מג'יק:
https://www.ep.com/movie-magic-scheduling
לאחר מכן יש לבצע אקטיבציה של רישיון התוכנה עם הקוד ששמרנו.

(5)  בסיום ההתקנה יש לבצע ייצוא חוזר מתוך המובי מג'יק.

סיבה 2: הגדרת שפת הפרויקט עברית במקום אנגלית

כדי לשנות את שפת הפרויקט ב'דיאלוג' בהתאם לשפת הנתונים שבבורד, ניגש ל: סרגל 'הפקה' > לחצן "פרויקט" > פרויקטים מחוברים. 

בחלונית שתיפתח נלחץ על "מאפייני פרויקט" – וב"שפה" נשנה ההגדרה מ-Hebrew ל-English. נלחץ "שמור" ואחר-כך שוב "שמור" בחלונית 'הגדרות פרויקט מקומיות'.

אין צורך בייבוא מחדש של הנתונים ממובי מג'יק.