שגיאה P-106: לא נמצאו תסריטים בתיקיית התסריטים

הודעת שגיאה זו עשויה להופיע כשהפרויקט הוא מסוג סדרה או מסוג פיצ'ר. ראו הסבר בהתאם לסוג ההפקה שלכם:

סדרה – לא נמצאו תסריטים בתיקיית התסריטים
הסיבה: בתיקייה המוגדרת כתיקיית התסריטים אין תסריטים.
השגיאה מתרחשת כאשר מסיבה כלשהי תיקיית התסריטים ריקה. יתכן ש:
(1)  הגדרתם בטעות תיקייה אחרת כתיקיית התסריטים. במקרה כזה שנו את ההגדרה ב'הפקה' > 'פרויקט'.
(2)  הגדרתם נכון את תיקיית התסריטים אך מישהו העביר את התסריטים לתיקייה אחרת. יש להחזיר אותם לתיקייה.

פיצ'ר – לא נמצא תסריט בתיקיית התסריטים
הסיבה: בתיקייה המוגדרת כתיקיית התסריטים אין את התסריט של הפרויקט.
השגיאה מתרחשת כאשר מסיבה כלשהי תיקיית התסריטים ריקה. יתכן ש:
(1)  הגדרתם בטעות תיקייה אחרת כתיקיית התסריטים. במקרה כזה שנו את ההגדרה ב'הפקה' > 'פרויקט'.
(2)  הגדרתם נכון את תיקיית התסריטים אך מישהו העביר את התסריט לתיקייה אחרת. יש להחזיר אותו לתיקייה.