סוגי סיידים ב'דיאלוג'

'דיאלוג' מאפשרת להפיק שישה סוגי סיידים:

(1)  סיידים לפי ימי צילום – ליום בודד, למספר ימים או לכל הימים.

(2)  סיידים לפי ימי צילום עבור שחקן/שחקן משנה, וכן עבור מספר שחקנים יחד. במקרה כזה 'דיאלוג' תפיק לכל שחקן סיידים נפרדים לכל אחד מימי הצילום הרלבנטיים לו.

(3)  סיידים לפי שחקנים – כל הסצנות בהפקה המשויכות לשחקן או לשחקן משנה אחד. ניתן להפיק את הסיידים בשני סוגי פילוחים:
[א] סיידים נפרדים לשחקן או שחקנים.
[ב] צירוף שחקנים ו/או שחקני משנה – סיידים לסצנות משותפות לשחקנים שבחרנו – סצנות שבהן מופיעים יחד השחקנים ו/או שחקני המשנה שנבחרו.
(לדוגמא: סיידים לשחקן נדב ולשחקנית ליהי – בפילוח א' נקבל 2 מסמכי סיידים נפרדים, אחד לכל שחקן. בפילוח ב' נקבל מסמך סיידים אחד משותף הכולל רק את הסצנות בהן שניהם מופיעים).

(4)  סיידים לפי ניצבים – יצירת סיידים נפרדים עבור כל אחד מהניצבים.

(5)  סיידים לפי לוקיישנים – יצירת סיידים של סצנות שמצולמות בלוקיישן/ים שנבחר.
שימו לב: 'דיאלוג' מאפשרת לבחור את מקור הנתונים – 'לפי הפירוק' / 'לפי התסריטים' – ראו הסבר על 'נתונים מהפירוק או נתונים מהתסריטים ביצירת סיידים'

(6)  סיידים לפי מספרי סצנה – 'דיאלוג' מאפשרת לבחור ישירות את מספרי הסצנות שיכללו בסיידים.
שימו לב: 'דיאלוג' מאפשרת לבחור את מקור הנתונים – 'לפי הפירוק' / 'לפי התסריטים' – ראו הסבר על 'נתונים מהפירוק או נתונים מהתסריטים ביצירת סיידים'


הנושאים הבאים:
–  מה צריך כדי להכין סיידים? 
–  נתונים מהפירוק או נתונים מהתסריטים ביצירת סיידים
–  סצנות חלופיות וסצנות חסרות