נתונים מהפירוק או נתונים מהתסריטים ביצירת סיידים

בעת יצירת סיידים לפי לוקיישנים 'דיאלוג' מציגה רשימת לוקיישנים, בעת יצירת סיידים לפי מספרי סצנות 'דיאלוג' מציגה רשימת סצנות. מקור הרשימות האלה יכול להיות מהנתונים שבפירוק או מהנתונים שבתסריטים.

בעת הפירוק של הסצנות בתוכנת הפירוק (מובי מג'יק או אורן מור), עוזר הבמאי לעיתים קרובות בונה באופן שונה את כותרות הסצנה וכן מוסיף כותרות משנה או "פרטים" (parts) המקבלים מספור מיוחד. באופן הזה נוצרים הבדלים בין רשימת הסצנות שבתסריטים ובין רשימת הסצנות של הפירוק. ההבדלים יכולים לבוא לידי ביטוי בלוקיישנים (לדוגמא איחוד של כמה שמות לוקיישנים לשם אחד) או במספרי הסצנות (לדוגמא: לסצנה 101 שבתסריט נוספים בפירוק 101א., 101ב. 101ג. אשר לא נמצאים בתסריט).

אתם יכולים לבחור את מקור הנתונים (פירוק/תסריטים) בהתאם לשיקולים שלכם. אם המקור הוא הפירוק יתכן שתצטרכו לבחור 'סצנות חלופיות' משום שהסצנות בפירוק אינן תואמות את התסריטים, וכן יתכנו הבדלים בין שמות הלוקיישנים שביקשתם לבין שמות הלוקיישנים שיופיעו בסיידים. אם קשה לכם להחליט, אנו ממליצים שתתייחסו למידע של הפירוק, שכן הוא רלוונטי יותר לעבודת ההפקה.