מה צריך כדי להכין סיידים?

כדי שתוכלו להפיק סיידים ב'דיאלוג' יש לבצע כמה הכנות:

(1)  תסריטים מעודכנים אחרי שעברו המרה ל'דיאלוג' בתיקייה ייעודית (למשל: 'תסריטים אחרי המרה') שתימצא בתוך תיקיית הפרויקט – והגדרה של תיקיית התסריטים הזו כ'תיקיית תסריטים' ב'דיאלוג' (ניתן להגדיר בסרגל 'הפקה' > 'פרויקט').
שימו לב:
– נא וודאו שבהמשך כל עדכוני התסריט ייעשו על גבי התסריטים אחרי המרה.
– בתהליך ההמרה, כאשר מדובר בסדרה, מספר הפרק צריך להופיע בשם מסמך הפרק בסוגריים מרובעים (לדוגמא: "נתניה – פרק [1] מעודכן").
אם התסריטים נכתבו מלכתחילה ב'דיאלוג', ואם ההפקה היא סדרה, צריך רק לוודא שמספרי הפרקים כתובים בצורה זו. 

(2)  עדכון נתונים לפי הפירוק מתוכנת מובי מג'יק או מתוכנת אורן מור (בהתאם לתוכנה איתה עובדת ההפקה):

בתוכנת מובי מג'יק – יש לייבא נתונים מקובץ מובי מג'יק (msd.*) עדכני לפני יצירת סיידים – ראו מדריך ייבוא ממובי מג'יק ל'דיאלוג'.
שימו לב: אם ידוע לכם שהיו במובי מג'יק שינויים רלבנטיים לסיידים, יש לוודא שלאחריהם בוצע ייבוא נתונים עדכני ל'דיאלוג' (מועד הייבוא האחרון מופיע בסרגל 'הפקה' > 'פרויקט').

בתוכנת אורן מור – ייבוא הנתונים הנדרש מתוכנת אורן מור ל'דיאלוג' משתנה בהתאם לסוג הסיידים שנרצה להפיק:
•  עבור 'סיידים לפי שחקן' נדרש ייבוא וואן ליינר עדכני.
•  עבור 'סיידים לפי ימי צילום' יש צורך בקולשיט עדכני אך לא חייבים לייבא וואן ליינר.
שימו לב: ניתן לייבא מספר קולשיטים בודדים לכל יום צילום או קולשיט מרוכז (יש להשתמש בקולשיט מרוכז לפי ימי צילום בלבד ולא בקולשיט לפי תאריכים).

•  עבור 'סיידים לפי לוקיישנים' ו-'סיידים לפי מספרי סצנות' – מומלץ לייבא וואן ליינר אך ניתן להתבסס על התסריטים (ראו: 'נתונים מהפירוק או נתונים מהתסריטים ביצירת סיידים'). 

– ראו מדריך ייבוא מאורן מור ל'דיאלוג'.
שימו לב: אם נעשו בתוכנת אורן מור שינויים רלבנטיים לסיידים יש לוודא שהקולשיט שברשותכם עדכני ועבור 'סיידים לפי שחקן' גם לייבא וואן ליינר חדש (מועד הייבוא האחרון מופיע בסרגל 'הפקה' > 'פרויקט').