ייבוא לצורך יצירת סיידים ודו"חות

'דיאלוג' מייבאת נתונים מתוכנת 'אורן מור' לצורך יצירת סיידים וכמה דו"חות:

ייבוא מקולשיטים לצורך יצירת 'סיידים לפי ימי צילום' ויצירת דו"ח 'אינדקס צילומים'
גשו ללשונית 'הפקה' > לחצן 'סיידים לפי ימי צילום'.
'דיאלוג' מייבאת את נתוני יום הצילום מתוך
קולשיטים אשר נוצרו בתוכנת 'אורן מור'.
ניתן לייבא מתוך מספר קולשיטים בודדים לכל יום צילום או קולשיט מרוכז (יש להשתמש בקולשיט מרוכז לפי ימי צילום בלבד ולא בקולשיט לפי תאריכים). 
לצורך זה 'דיאלוג' מבקשת לבחור קולשיט/ים לפני הצגת חלונית 'סיידים לפי ימי צילום'.

שימו לב: שינויים שערכתם באופן ידני בטבלאות הקולשיט – לרבות מיזוג תאים, הוספת שורות, שינוי סדר טבלאות או שינוי של סדר הטקסט בקולשיט – עלולים לגרום לכישלון ביצירת הסיידים ולהצגת הודעת שגיאה. אם אתם רוצים לערוך שינויים רבים בקולשיטים הנשלחים לאנשי הצוות, הוציאו בנפרד גם קולשיטים "נקיים" לצורך הסיידים.
– ראו גם: שגיאה P-083 – הסבר במדריך

ייבוא מ'וואן ליינר' לצורך יצירת 'סיידים לפי שחקן'
יש לייבא נתונים מתוך דו"ח 'וואן ליינר' של תוכנת 'אורן מור'. נתונים אלה יישמרו ב'דיאלוג' ואין צורך לייבא כל פעם מחדש לפני יצירת הסיידים, אלא אם כן יש עדכון בנתונים וקיים קובץ 'וואן ליינר' מעודכן יותר.

(1)  נקבל מעוזר במאי ראשון את דו"ח 'וואן ליינר' מתוך תוכנת אורן מור (אם אתם מוציאים ישירות מתוכנת 'אורן מור', יש להוציא 'וואן ליינר' מתוך תפריט 'דו"חות' > 'וואן ליינר' שבתוכנת אורן מור, ולבחור את כל הפרקים).
(2)  נשמור את ה'וואן ליינר' במיקום כלשהו בתוך תיקיית הפרויקט הראשית.
(3)  בתוכנת Word ניגש לסרגל 'הפקה' > לחצן "יבוא וואן ליינר".
(4)  נלחץ 'בחר' ונבחר את קובץ הדו"ח שהוצאנו מ'אורן מור'.
(5)  נמתין עד להשלמת העדכון. 

– הנתונים שיישמרו ב'דיאלוג' נכונים למועד בו הופק הדו"ח בתוכנת 'אורן מור'. לכן, כאשר יהיה דו"ח 'וואן ליינר' מעודכן יותר יש לייבא שוב.
שימו לב: ניתן לברר מה הייבוא האחרון שבוצע – בלחיצה על לחצן 'ייבוא וואן ליינר' – שם יופיע שמו של קובץ הוואן ליינר והתאריך בו נוצר.

מתי נבצע ייבוא?
– נתוני דו"ח 'וואן ליינר' מ'אורן מור' נדרשים ל'סיידים לפי שחקן' ולדו"ח 'לוקיישנים לפי שחקן'. ולכן יש לוודא, לפני הוצאת מסמכים אלה, שהנתונים שיובאו הם מדו"ח 'וואן ליינר' עדכני.
– לעומת זאת,
'סיידים לפי ימי צילום', 'סיידים לפי לוקיישנים', 'סיידים לפי רשימה' וכן 'דו"ח לוקיישנים' מבוססים על הקולשיטים ואינם מחייבים ייבוא מ'וואן ליינר' .