רישום משך הזמן בבאנרים

כפי שהוסבר בפרק "הוספת מידע באמצעות באנרים" (ראו במדריך), יש חשיבות לדיוק באופן בו כתוב ומסודר המידע בבאנר. להלן דוגמאות והסברים להוספת מידע נכונה ולא נכונה:

אם רוצים להוסיף ## לבאנר שבו הטקסט כולל בתוכו מספרים

נכון:  יש ללחוץ על מקש End במקלדת. בחלונית עריכת הבאנר, בגלל העברית זה נראה כאילו הסולמיות מופיעות בהתחלה, אבל אחרי ששומרים אפשר לבדוק בבאנר עצמו שזה תקין, וכאן רואים ברצועת הבאנר שה-## מפרידות בין הטקסט (במקרה זה: "הכנות", שעות מדויקות שהוסיף המשתמש) לבין משך הזמן (45 דק').

לא נכון: אם יש שעה או מספר בתוך טקסט הבאנר (במקרה זה: 06:30-07:15), לא כותבים אותם בסוף הטקסט, כיוון שהשעות מתחברות עם משך הזמן של הבאנר ונוצר שיבוש. הסיום של הבאנר (לפני הסולמיות) צריך להיות תמיד טקסט.

אין צורך להוסיף ## לבאנר שאינו כולל משך זמן

אנו מכניסים ## רק כאשר יש לבאנר משך זמן בשדה Est. time מימין. אין להכניס ## כאשר הבאנר הוא ללא משך זמן. הבאנר שבדוגמא מייצג שעה מדויקת מסוימת ולא משך זמן, לכן הסולמיות מטעות ויגרמו לשגיאה ('דיאלוג' תחשב את הבאנר כאילו הוא 18:30 שעות).

נכון:

לא נכון: