סצנות חלופיות וסצנות חסרות

מהן 'סצנות חלופיות' ומתי הן מופיעות?
'סצנות חלופיות' הן הצעות של 'דיאלוג' עבור מספרי סצנות אשר מופיעים בפירוק אך לא נמצאו בתסריטים. ההצעות יכללו מספרי סצנות דומים שכן נמצאו בתסריטים – אך מספר המשנה שלהן שונה (לדוגמא 103 במקום 103ד.) – וכן את האפשרות 'דלג' שמשמעותה שהסצנה הנדרשת לא תיכלל בסיידים.
חלונית 'סצנות חלופיות' עשויה להופיע לאחר שבחרתם את ימי הצילום/ השחקנים/ הלוקיישנים/ הסצנות עבור הסיידים ולחצתם 'צור סיידים'. החלטתכם לגבי כל אחת מהסצנות נדרשת לפני שתוכלו להמשיך. 'דיאלוג' תזכור את בחירתכם ליצירת הסיידים הבאה (יחד עם זאת, בכל עדכון של תסריט, 'דיאלוג' תציג מחדש את הסצנות החלופיות לאותו תסריט ותבקש את החלטתכם).
– ככל שיתאפשר להתאים בין הסצנות בתסריטים לסצנות בפירוק – תוכלו להימנע מהצורך בסצנות חלופיות.
שימו לב: במסמך הסיידים תופיע התייחסות לכך שסצנה מסוימת היא חלופה למספר שמופיע בפירוק (ליד הכותרת יהיה כתוב "במקום סצנה 103").

מהן 'סצנות חסרות' ומתי הן מופיעות?
'סצנות חסרות' הן סצנות אשר מופיעות בפירוק אך לא נמצאו בתסריטים וגם לא נמצאו עבורן חלופות אפשריות בתסריטים. יתכנו מספר סיבות לכך:
(1)  חסר תסריט של אחד הפרקים בתיקיית התסריטים.
(2)  סצנה שנשמטה לאור עריכה ושינויים בתסריט או בפירוק, או בוטלה.
(3)  הכותרת קיימת בתסריט אך היא לא עברה המרה לדיאלוג ולכן 'דיאלוג' מודיעה שהיא חסרה. הפתרון במקרה כזה: ניגש למיקומה של הסצנה בתסריט, נעבור לסרגל דיאלוג ב-Word, נלחץ על "הוספת כותרת סצנה"
, נוסיף אותה מחדש ונמחק את הכותרת הקיימת.

חלונית 'סצנות חסרות בתסריטים' עשויה להופיע לאחר שבחרתם את ימי הצילום/ השחקנים/ הלוקיישנים/ הסצנות עבור הסיידים ולחצתם 'צור סיידים'. מטרת החלונית ליידע אתכם לגבי הסצנות החסרות, לקבל את אישורכם לדילוג על סצנות אלה ולהמשיך ביצירת הסיידים,
או, אם אתם רוצים לברר את הנושא – לעצור את המשך יצירת הסיידים ולחזור אליהם בהמשך.
– באם תאשרו ל'דיאלוג' לדלג על סצנות אלה, 'דיאלוג' תזכור את בחירתכם ליצירת הסיידים הבאה.
שימו לב: במסמך הסיידים שיופק תופיע התייחסות לכך שהסצנה חסרה.

כיצד לעדכן את החלוניות?

– חלונית 'סצנות חלופיות' מחולקת ל-3 טורים: (1) 'סצנה בפירוק' – זו אשר חסרה בתסריטים, (2) 'חלופות בתסריט' – אלו הן הסצנות החלופיות שמביניהן אפשר לבחור כחלופה ל'סצנה בפירוק' באמצעות הלחצן "בחר חלופה", (3) 'חלופה שנבחרה'; החלונית כוללת גם את הלחצן "דלג" וניתן ללחוץ עליו אם תרצו ש'דיאלוג' תדלג בסיידים על הסצנה החסרה. בסיום נלחץ 'המשך'.– כשמדובר ב'סצנות חסרות' החלונית 'סצנות חסרות בתסריט' ובה הסצנות שחסרות בתסריטים וגם לא נמצאו להן חלופות. יתכן כי לגבי כמה מהן יופיע 'חסר פרק X' בעמודה 'חלופות בתסריט'. מטרת החלונית היא שנהיה מודעים לכך שהסצנות חסרות ונחליט כיצד לפעול.
ניתן ללחוץ "דלג על הכל" ואז 'המשך' או ללחוץ על 'ביטול' להפסקת תהליך הסיידים, כדי לבדוק ולתקן את החוסרים (למשל לעדכן כותרת סצנה בתסריט או להוסיף לתיקייה תסריט שחסר).מה קורה אם מדלגים?

אם בחרנו 'דלג' על סצנה במקום לבחור לה חלופה, או אישרנו 'דלג' על סצנה חסרה שאין לה חלופה – במסמך/י הסיידים תופיע במקום בו אמורה להופיע הסצנה הודעה שהסצנה חסרה. ניתן לשנות בהמשך את ההחלטה לגבי הדילוג על סצנה זו – ראו סעיף הבא.

כיצד לגשת לרשימת הסצנות החלופיות שנבחרו – וכיצד לשנות אותה?
כפי שציינו, 'דיאלוג' זוכרת את הסצנות החלופיות שבחרנו (אלא אם כן תסריט השתנה ואז נתבקש לבחור מחדש). אבל מה קורה אם אנחנו רוצים לבדוק שוב את הבחירות שלנו ואולי לשנותן?
'דיאלוג' מאפשרת להציג חלונית שבה הסצנות החלופיות שבחרתם (אתם או חבריכם לצוות) ביצירת סיידים קודמים. כדי לגשת לרשימה ניתן לפתוח כל אחת מחלוניות יצירת סיידים (לדוגמא: 'סיידים לפי ימי צילום') ולחצן "סצנות חלופיות שנבחרו" יופיע בתחתיתה.
– ניתן לצפות ברשימה אך גם לשנות בחירה קיימת לסצנה מסוימת בצורה זהה לעדכון חלונית 'סצנות חלופיות' (ראו 'כיצד לעדכן את החלוניות?'). אפשרות נוספת היא לבטל את בחירות החלופות/הדילוגים של כל הסצנות באמצעות לחצן "נקה טבלת סצנות חלופיות".