סצנות מקובצות

סצנות מקובצות הן כותרות סצנה עוקבות (פסקה אחרי פסקה) המתייחסות לסצנות משנה או פרטים (parts). לדוגמא: סצנות בהבדלי מיקום קטנים באותו לוקיישן, סצנות VO, רצף סצנות שיחת טלפון בשני לוקיישנים ועוד. 

'דיאלוג' מתייחסת לסצנות מקובצות לפי ההגיון שלהלן:

(1)  כאשר סצנה הנכללת בסיידים שייכת לקבוצה של סצנות מקובצות, 'דיאלוג' תעתיק לסיידים יחד איתה את כל שאר הסצנות ותסמן בהדגשה בצבע צהוב את כותרת הסצנה הרלוונטית.
בתמונה שלהלן, בהוצאת סיידים ליום צילום, הסצנה שאמורה להצטלם ביום מסוים היא 803א. 'דיאלוג' תעתיק יחד איתה את הסצנות המקובצות 803, 803ב. ותדגיש בצהוב את 803א.

(2)  אם באותו יום צילום מצולמות סצנות 803א. ו- 803ב. ברצף, 'דיאלוג' תעתיק את קבוצת הסצנות פעם אחת בלבד ותסמן בצהוב את 803א., 803ב. ('דיאלוג' תימנע מלהעתיק את כל הסצנות פעמיים), כפי שמופיע בתמונה להלן:

(3)  אם באותו יום מצולמות סצנות 803א. ו- 803ב. אך לא ברצף, 'דיאלוג' תעתיק למסמך הסיידים את קבוצת הסצנות פעמיים, כל פעם במיקום המתאים לפי סדר הצילום וכל פעם תוך הדגשת הסצנה הרלוונטית.