שגיאה P-090: תקלה בקריאת מספר סצנה


הסיבה
: 'דיאלוג' אינה מצליחה לשלוף את מספר הסצנה מתוך כותרת הסצנה. השגיאה מתרחשת כאשר המספר כלל לא כתוב או לא כתוב בצורה תקינה (למשל: אין אחרי המספר נקודה ו/או ↹ tab או שהוא צמוד לטקסט של הכותרת).

הפתרון: יש לפתוח את התסריט, להגיע לסצנה הבעייתית ולתקנה. כיצד נגיע אליה? ההודעה ש'דיאלוג' מציגה כוללת את שם התסריט וכן, ככל שניתן, פרטים על מספר הסצנה שלפני הכותרת שאינה קריאה ומספר הסצנה שאחריה (לדוגמא: שגיאה p-090 תקלה בקריאת מספר סצנה בתסריט "פרק [4]" אחרי סצנה 122 לפני סצנה 122ג).    

לאחר שהגעתם לסצנה יש לכתוב מחדש את מספר הסצנה באופן תקין. מספור תקין חייב להסתיים בנקודה (לדוגמא: 110.) ורצוי ↹ tab לאחר הנקודה.